Nieuws Actueel

Interne markt Europa is een farce

Rik Nizet 21 september 2015

Interne markt europa vlaggetjes middelgroot

De interne markt binnen Europa functioneert niet. Er zijn te veel barrières en lidstaten voeren wetgeving in die indruist tegen regels voor vrij verkeer van goederen, diensten en werknemers. Dat zegt eurocommissaris Elzbieta Bienkowska maandag in een interview met het Financieele Dagblad. "Ministers zijn uitgesproken als het gaat om het belang van de interne markt, maar hij werkt gewoon niet. Door nieuwe nationale wet- en regelgeving is de interne markt meer gefragmenteerd geraakt dan ooit." Bienkowska hekelt vooral het gebrek aan vooruitgang bij de lidstaten om handelsbarrières voor diensten op te heffen.HandelsbarrièresProbleem is vooral dat lidstaten weinig vordering maken met het opheffen van de handelsbarrières voor diensten, stelt de Poolse. "De richtlijn voor diensten bestaat al negen jaar, maar wordt nog altijd niet toegepast. Ik denk dat elke lidstaat wel over wetgeving beschikt die de dienstenmarkt belemmert."

Bienkowska denkt niet dat nieuwe regelgeving helpt. "Nee. We zullen strenger moeten zijn als het gaat om invoering van bestaande afspraken. Daarom zet ik nu ook sterker in op inbreukprocedures die lidstaten moeten dwingen om wetgeving aan te passen of te schrappen.''