Nieuws Actueel

Invloed van generaties op wereldvrede

Van onze redactie 27 november 2015

Generatieyrecruitmentvredepeace1065

De whatsapp conversatie van Hanna met haar vader over de aanslagen in Parijs stond overal op social media. Juist hierdoor kwam de vraag naar boven hoe dat kan veranderen door de generaties heen en wat de toekomst ons gaat brengen. Is de reactie van Hanna typerend voor deze generatie? Generatie-expert Aart Bontekoning geeft zijn kijk vanuit generatieperspectief op wereldvrede en instabiliteit.

Harde cijfers geven aan dat het aantal oorlogen en oorlogsslachtoffers afneemt. Ook het aantal terreuraanslagen en slachtoffers daarvan, al beleven we dat nu niet zo. IS komt wel erg dichtbij en sterke emoties kunnen de realiteit flink vervormen. Iedere volgende generatie lijkt vrede meer lief te hebben dan oorlog, minder conflicten uit te vechten met wapens. Niet alleen in het groot, via wereld of burgeroorlogen, maar ook in het klein, bij het omgaan met conflicten tussen twee of meer mensen.Generatie Y vredelievenderEr zijn een aantal aanwijzigingen dat Y (1985-2000) weer vredelievender is dan vorige generaties. Dat baseer ik op 38 sessies met 9 junioren van Y in heel diverse organisaties:

ze geven meer ruimte aan afwijkingen van het gemiddelde, aan verschillen tussen mensen; ze praten heel relaxt over zaken die hen niet bevallen, zoals te weinig vrijheid om hun eigen werk en werkomgeving vorm te geven; ze lachen vaak en worden door veel senioren, van de protestgeneratie (1940-1955), als ontwapenend ervaren; hebben een grote voorkeur voor positieve collega’s en positieve feedback.

Meer feminieneEen andere aanwijzing: in iedere volgende generatie - na onderzoek bij de protestgeneratie tot en met generatie Z (2000-2015) - hebben vrouwen meer invloed op mannen. Daarmee wordt iedere volgende generatie meer feminiene dan de vorige. Machogedrag wordt op een schaal van 10 laag gewaardeerd, zelfs rond de 4. Dat houd in dat we dat gedrag negatief waarderen en daaronder valt onder meer wapengebruik bij het beslechten van conflicten. Je kunt zeggen dat de sociale druk op vredelievend onderhandelen bij iedere volgende nu levende generatie verder toeneemt.

ExtremerTegelijkertijd zijn de jongeren van nu in de ogen van oudere generaties ook extremer. Als het mis gaat kunnen ze flink over grenzen heengaan. Met misgaan bedoel ik het verzeild raken in destructief gedrag. En zoals de bekende Amerikaanse sociaal psycholoog Philip Zimbardo aantoonde in zijn Stanford Prison experiment kunnen gewone mensen onder bepaalde omstandigheden vreselijke dingen doen.

Met andere woorden, het aantal extreme reacties van individuen, aangewakkerd door blinde woede, zou weleens toe kunnen nemen. Generatie ZMijn onderzoek op 16 lagere scholen naar kenmerkend gedrag van de bewuste generatie Z (2000-2015) levert aanwijzingen op voor nog meer vredelievendheid:

opvallend vaak werd het belang van liefde benadrukt het vrouwelijke leiderschap lijkt hier volledig door te breken het zijn op hun 12e al voorbeeldige samenwerkers die al vroeg leren om conflicten op te lossen deze kinderen zijn zich heel bewust van de omstandigheden waarin ze verkeren en wat je daarin kunt doen

Kortom, het lijkt er sterk op dat we te maken hebben met een sociale tsunami van vredelievendheid. Overigens dankzij de ouders. Die leggen de basis van een nieuwe generatie, door hun kinderen op een aantal gebieden fundamenteel anders op te voeden dan ze zelf zijn opgevoed.