Nieuws Actueel

Inwoners gemeente Wierden niet enthousiast over energiecoöperatie

Van onze redactie 24 juli 2015

Duurzaam thinkstock 1

In het evaluatierapport staat dat er binnen de betrokken werkgroep te weinig animo was voor de oprichting van zo'n coöperatie. Binnen zo'n coöperatie bundelen bijvoorbeeld buurtbewoners of bedrijven de krachten om gezamenlijk energie op te wekken. Bijvoorbeeld door samen zonnepanelen te nemen. Anderen kiezen ervoor om een windmolen te plaatsen en te beheren. Tevens zijn er energiecoöperaties die zich breder bezighouden met duurzame energie, zoals Reggestroom in de gemeente Hellendoorn.

‘Opdringende rol’Als reden noemt de gemeente Wierden dat dergelijke initiatieven vaak beter bij burgers zelf kunnen ontstaan. Een 'opdringende' rol van de gemeente heeft daar waarschijnlijk een averechts effect op.

Duurzame energie Positief is dat een aantal Wierdenaren naar aanleiding van het project een stichting in het leven heeft geroepen, met als hoofddoel duurzame energie te propageren. Zo gaat deze Stichting Duurzame Energie Wierden-Enter het gemeentelijke energieloket runnen. Vanaf 1 oktober kunnen geïnteresseerden bij het nieuwe loket terecht met vragen over isolatie, duurzaamheidsleningen, subsidie en besparingen.

Bedrijventerrein Weuste-Noord Ook zet de stichting zich in voor de realisatie van het geplande zonnepanelenveld op een stuk grond bij het bedrijventerrein Weuste-Noord. In opdracht van het college van B en W is daar de afgelopen maanden onderzoek naar gedaan. De gemeente verwacht de komende jaren geen toename in de toeloop van bedrijven die zich op Weuste-Noord willen vestigen. Vandaar dat er plek is voor initiatieven om duurzame energie op te wekken. Inwoners van Wierden krijgen op termijn een aanbod om deel te nemen aan het initiatief op Weuste-Noord. De optie is volgens de stichting met name interessant voor mensen die geen panelen op hun dak kunnen plaatsen.

Windturbines Naast het zonnepanelenveld kijkt de stichting alvast verder naar andere ideeën. Zo worden de plannen van buurcoöperatie Reggestroom voor grote windturbines tussen Wierden en Nijverdal ook scherp in de gaten gehouden.

Doel van de gemeente Wierden is om in 2020 twintig procent van alle lokaal gebruikte energie duurzaam op te wekken.

Foto: Thinkstock