Nieuws Actueel

Ipskamp Drukkers in Enschede failliet

Van onze redactie 9 september 2015

Image 5224664

De broers Henry en Jeroen Ipskamp verkochten de drukkerij in 2010 aan hun compagnon, commericeel directeur Bob Oude Hampsink. Die heeft het bedrijf, mede als gevolg van de crisis, niet op de been kunnen houden.

Naast handelsdrukwerk was Ipskamp Drukkers actief in specifieke marktniches, zoals het drukken van handleidingen en proefschriften van studenten. Mr. Jetse Eringa is door de rechtbank aangesteld als curator.