Nieuws Actueel

IT-veiligheid grootste uitdaging MKB'er

Lotte Grimberg 20 augustus 2015

Uit de MKB Cloud Barometer 2015* van KPN Zakelijke Markt en Exact blijkt dat ondernemers een steeds grotere uitdaging zien in de veiligheid van hun ICT-omgeving. Ruim een vijfde van de ondernemers heeft moeite met het op niveau houden van de ICT-beveiliging.

In vergelijking met 2014, toen het onderzoek ook werd uitgevoerd, is de uitdaging onder een grotere groep gaan leven. Dat is deels te verklaren door het feit dat ICT-veiligheid een steeds complexer thema wordt. Ondernemers krijgen steeds vaker te maken met nieuwe manieren van werken waarbij mobiliteit centraal staat. Dat betekent ook dat er steeds meer devices gebruik maken van het bedrijfsnetwerk en dat het dus lastiger wordt om overzicht te houden over mogelijke uitdagingen op het gebied van dataveiligheid.

Privé-laptopsHet onderzoek laat zien dat de beveiliging van deze extra devices beter zou kunnen: bijna de helft (42 procent) van de ondernemers heeft de beveiliging voor smartphones en tablets nauwelijks geregeld. Juist deze apparaten bevatten steeds vaker gevoelige informatie, zoals klantgegevens. Daarnaast geeft ruim 40 procent aan dat er ook met privé-laptops gebruik wordt gemaakt van het bedrijfsnetwerk. Voor privé-smartphones en tablets ligt dat aantal nog hoger, want bij meer dan de helft van de MKB-ondernemingen wordt er regelmatig met deze privé-devices verbinding gemaakt met het netwerk van de organisatie. Het toenemende gebruik van de privé-apparaten en de datastroom die daarmee gemoeid is, wordt voor de ICT-veiligheid dan ook een steeds belangrijker aandachtspunt.

WaterschadeHoewel ICT-veiligheid dus wel degelijk op de radar staat van ondernemers, is er veel verbetering mogelijk. Zo is een goede back-up lang niet altijd vanzelfsprekend. Ruim de helft van de ondernemingen geeft aan dat er weliswaar regelmatig een back-up wordt gemaakt van belangrijke bedrijfsgegevens, maar meestal wordt die bewaard op dezelfde locatie. De opgeslagen gegevens zijn daardoor behoorlijk kwetsbaar, zeker in geval van calamiteiten. Brand of waterschade kan veel schade aanrichten en een back-up die in hetzelfde pand wordt bewaard, verliest daarbij zijn waarde.

MKB-ondernemers zijn vaak directeur en ICT-manager in één en het is daarom niet verwonderlijk dat andere taken prioriteit krijgen in de waan van de dag. De ondernemer wil zich het liefst focussen op het verbeteren van de organisatie, innovatie en groei. ICT-veiligheid is een randvoorwaarde, maar gaat vaak pas spelen zodra er daadwerkelijk een incident is.

CloudleveranciersUit de MKB Cloud Barometer 2015 blijkt dat ondernemers verwachten meer gebruik te gaan maken van cloudoplossingen en voor ruim een derde van de ondernemers is veiligheid de belangrijkste reden hiervoor. Een logische keuze, want cloudleveranciers hebben vaak veel meer expertise en middelen in huis om de ICT-beveiliging op orde te houden dan ondernemers zelf. Bovendien zorgt de leverancier bij software of opslag in de cloud voor de beveiliging hiervan. De ondernemer kan zo de tijd en energie die hiermee gemoeid zijn in belangrijkere zaken steken. Daarnaast hoeft hij zich niet bezig te houden met updates en andere aanpassingen, want ook die liggen in handen van de cloudleverancier.

Focus op hun coreBehalve aan veiligheid, kunnen cloudoplossingen een positieve bijdrage leveren aan innovatie en groei van de onderneming. MKB’ers kunnen zich zo beter focussen op hun core. Bovendien zijn ze ook in staat zich snel aan te passen aan veranderingen. Een clouddienst is eenvoudig op of af te schalen, zonder dat er grote meerjarige investeringen bij komen kijken. De flexibiliteit die dit met zich meebrengt, is essentieel om te kunnen innoveren.