Nieuws Actueel

Jaarconferentie Techniekpact: Tijd om stil te staan bij succes en te kijken naar de toekomst

Van onze redactie 1 juni 2015

Techniekpact screenshot

Op 13 mei 2013 tekenden 60 partijen het Nationaal Techniekpact 2020. Nu, twee jaar verder, is een groot aantal partijen betrokken bij het initiatief om in de toekomstige vraag naar technici te kunnen voorzien. Naast de landelijke actieagenda zijn regionale Techniekpact agenda’s opgesteld, met ieder hun eigen dynamiek. Voortdurend ontstaan er nieuwe samenwerkingsverbanden en initiatieven en de eerste resultaten worden duidelijk zichtbaar.

JaarconferentieTijdens de Jaarconferentie leiden landelijke en regionale sprekers sessies over de thema’s Kiezen, Leren en Werken op diverse locaties in de regio. Sprekers zijn onder andere Techniekpact aanjager Doekle Terpstra, Gerben Edelijn van Thales en Dave Blank van nano instituut MESA+. Ook ministers Kamp en Bussemaker en staatssecretaris Dekker zijn aanwezig.Wilt u aanwezig zijn bij de conferentie? Kijk op onze eventpagina voor meer informatie over het programma en het aanmelden. Aanmelden kan tot 3 juni.Het Techniekpact is een gezamenlijk initiatief van de rijksoverheid, het georganiseerde bedrijfsleven, de vakbonden en het onderwijsveld en de regio’s. Deelnemers zijn de ministeries van EZ, OCW en SZW, VNO-NCW, MKB Nederland, FME, Metaalunie, de topsecoren, de technische branches, FNV, CNV, de PO-Raad, de VO-Raad, de MBO-Raad, de AOCRaad, Vereniging Hogescholen, VSNU, de 3TU.Federatie, de NRTO, Interstedelijk Studenten Overleg, de vijf landsdelen (Noord, Oost, Zuidoost, Zuidwestvleugel en Noordwestvleugel).

Foto: Screenshot techniekpact.nl