Nieuws Actueel

Job Cohen: Kritiek valt mee als asielzoekerscentrum er is

Van onze redactie 26 september 2015

Image 5277531

,,Je ziet daarna ook heel vaak dat als zo'n azc er eenmaal is, dat het eigenlijk heel goed gaat. En je ziet ook dat als er eentje weer weggaat dat mensen dat jammer vinden. De ervaring is dat de overlast meevalt."Altijd al kritiekDe kritiek op de komst van azc's is volgens Cohen van alle tijden. ,,Dat is heel vaak zo, ook al toen ik staatssecretaris was. Ik heb wel het gevoel dat het toen misschien iets minder sterk was dan nu."De oud-PvdA-leider is wel van mening dat de instroom van vluchtelingen eerlijk moet worden verdeeld over Nederland. Voorkomen moet worden dat kleine dorpen overspoeld worden door vluchtelingen en de bijbehorende problemen, ,,terwijl er in Wassenaar niets gebeurt'', aldus Cohen.Rijke heeft minder lastHij betoogde dat mensen die weinig verdienen meer last hebben van de grote vluchtelingenstromen dan rijkere mensen in Nederland. De politiek moet dat beter verdelen maar ook uitleggen dat mensen die op de vlucht voor oorlog zijn, recht op opvang hebben.Tegelijk moeten politici oog hebben voor de zorgen en angsten die mensen hebben over de komst van duizenden asielzoekers uit landen als Syrië, aldus Cohen. Cohen was van 1998 tot 2001 als staatssecretaris van Justitie belast met vreemdelingenzaken.