Nieuws Actueel

Jobstart hoopt ‘onzichtbare werkzoekenden’ te prikkelen

Van onze redactie 13 juli 2015

Jeroen Wessels jeugdwerkloosheid Carlo ter Ellen

Ruim 3.500 jongeren in de leeftijd van 16-27 jaar staan in Twente geregistreerd als werkzoekende. Een even grote groep jongeren is nergens als zodanig bekend. De initiatiefnemers van Jobstart willen proberen ook deze groep ‘onzichtbare werklozen’ te interesseren voor een opleiding of een leerwerkplek bij een bouw-, installatietechnisch- of metaalbedrijf.Vraag neemt toeIn de tijd van crisis was er minder aandacht voor deze jongeren. „De noodzaak ontbrak, omdat ze toch geen baan aangeboden kon worden. Met het aantrekken van de economie neemt de vraag vanuit het bedrijfsleven toe”, constateert Paul Mollink, senior-beleidsadviseur arbeidsmarkt van de Regio Twente. „Bedrijven horen over de hoge werkloosheid onder jongeren. Straks zeggen ze een keer: ‘Kom maar op met die jongeren’. En dan kunnen ze niet worden aangedragen, omdat ze niet in beeld zijn.”CampagnesTien vakopleidingen, Werkplein en ROC van Twente speuren als initiatiefnemers van Jobstart nu nadrukkelijk naar die groep. Via campagnes op social media en met posters in sportkantines en cafés. Ze worden gewezen op het gezamenlijke initiatief Jobstart, waarbij jongeren de kans krijgen zich te oriënteren op een technische opleiding of werk bij bouw-, installatie- en metaalbedrijven.Werkzoekende Bij gemeenten en UWV zijn 3537 Twentse jongeren in de leeftijd van 16 tot 27 jaar in beeld als werkzoekende. Naar schatting ongeveer eenzelfde aantal leeftijdsgenoten is weliswaar op zoek naar een baan, maar staat nergens als zodanig geregistreerd.Jeroen Wessels (19, Enter) is een van de eersten die gebruik maakt van Jobstart. Hij meldde zich zelf bij Schilderschool in Hengelo, waar hij een kennismakingscursus volgde. Wessels rondde twee jaar geleden de mbo-opleiding beveiliging af en had sindsdien met onderbrekingen uiteenlopende baantjes. Hij begint na de bouwvak met de opleiding.BouwsectorDe bouwsector zal hem in de toekomst hard nodig hebben, is de verwachting van Paul Mollink, beleidsadviseur arbeidsmarkt van de Regio Twente. „Met het aantrekken van de economie neemt de vraag vanuit het bedrijfsleven naar jongeren.

Jeroen Wessels is eruit, hij begint na de bouwvak aan een schildersopleiding. Foto Carlo ter Ellen