Nieuws Actueel

Jonge vrouw vaak hoger opgeleid

Bram de Vrind 28 september 2015

Vrouw glazen plafond opleiding hardlopen 335

Vrouwen van in de dertig hebben een hogere opleiding dan de mannen van hun generatie. Bijna 43 procent van deze vrouwen heeft een hbo- of wo-opleiding. Bij hun mannelijke leeftijdsgenoten is dat 38 procent. Dit blijkt uit maandag gepubliceerde cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Het onderwijsniveau van de bevolking is de afgelopen twintig jaar aanzienlijk gestegen. Vooral vrouwen hebben hiervan geprofiteerd. Van de vrouwen die eind jaren vijftig zijn geboren, had nog geen 25 procent een hbo- of wo-opleiding afgerond. Bij vrouwen die eind jaren zeventig zijn geboren, de jongste generatie uit dit onderzoek, ligt dit aandeel ruim boven de 40 procent.

Alleen lager onderwijsBij de oudere generaties kregen vrouwen vaak alleen lager onderwijs.

Technische opleiding

De keuze van de onderwijsrichting is in de loop van de tijd veranderd. Vrouwen die geboren zijn aan het eind van de zeventiger jaren hebben twee keer zo vaak gekozen voor een technische opleiding. Het aandeel vrouwen met een technische opleiding ligt voor deze generatie met 6 procent nog wel veel lager dan dat van mannen. Bij de mannen is het 31 procent.

BedrijfskundeBij zowel mannen als vrouwen is de keuze voor economische en juridische opleidingen toegenomen. Het gaat dan om opleidingen op het terrein van bedrijfskunde, administratie, informatica en recht. Een op de drie vrouwen van de jongste generatie uit dit onderzoek koos voor een opleiding in de zorg.

Bij mannen is het onderwijsniveau de afgelopen jaren minder hard gestegen dan bij vrouwen.