Nieuws Actueel

Kaas eten behoorlijk belastend voor het milieu

Van onze redactie 24 november 2014

De milieuvoetafdruk van de winnaar is 15% lager dan die van reguliere kazen. Daarnaast scoort de biologische kaas van FrieslandCampina hoog op dierenwelzijn en smaak.

De impact die kaas op het milieu heeft, is veel groter dan de meeste mensen denken zegt Sijas Akkerman van Natuur & Milieu. "Nederlanders eten gemiddeld 17 kilo kaas per peroon. Om 1 kilo kaas te maken, is 10 kilo melk nodig. Die komt van koeien. Een koe stoot per jaar net zoveel broeikasgassen uit als een gemiddelde personenauto. Daarnaast produceert ze per jaar 25.000 kilo mest; een vrachtwagen vol."

Oude kaas Wie rekening wil houden met het milieu, kan dus beter ander broodbeleg kiezen. Ter vergelijking: 100 gram kaas zorgt voor een uitstoot van 0,9 kilo CO2, 100 gram humus of ei voor 0,2 kilo. Kip zit daar met 0,4 kilo tussenin. Oude kaas is belastender voor het milieu dan jonge, omdat daar meer melk voor wordt gebruikt.

Toch kan af en toe een plak kaas volgens Natuur & Milieu prima. Zeker als die kaas duurzaam is geproduceerd. Dat betekent onder meer dat de koeien geen voer van soja eten waarvoor in Zuid-Amerika regenwoud is gekapt. Akkerman: "Koeien die hier in de wei lopen, krijgen duurzaam voer binnen: gras. Daarnaast plassen en poepen zij op verschillende plekken. In een stal komen de poep en plas bij elkaar, waarbij ammoniak ontstaat. Dat gas veroorzaakt schade aan de natuur."

Melkveewet De onderzoekers beoordeelden ook de duurzaamheid van kaasproducenten. Zo scoren kazen van fabrikanten die water hergebruiken of hun eigen stroom opwekken met zonnepanelen hoger.

Natuur & Milieu komt niet toevallig nu met de resultaten van de kaastest. Maandag stemt de Tweede Kamer over de melkveewet. Die moet de impact van de groeiende melkveehouderij op het milieu beperken.