Nieuws Actueel

Kabinet accepteerde dood kapers De Punt

Van onze redactie 19 november 2014

Dat blijkt uit archiefonderzoek dat minister Ivo Opstelten van Veiligheid en Justitie en minister Jeanine Hennis-Plasschaert van Defensie hebben laten doen op verzoek van de Tweede Kamer.

Onzorgvuldig ,,Het doel van het plan was de bevrijding en bescherming van de gegijzelde passagiers in de trein. De consequentie dat waarschijnlijk alle gijzelnemers zouden omkomen, werd aanvaard. Het uitgeoefende geweld door de precisieschutters en de mariniers viel binnen de grenzen van de geweldstoepassing die door het bevoegd gezag was voorzien en aanvaard'', aldus Opstelten woensdag in een verklaring.

In het archiefonderzoek zijn geen feiten of omstandigheden naar voren gekomen waaruit blijkt dat het besluit tot ingrijpen destijds onzorgvuldig, onvolledig of onjuist is geweest. Het optreden berustte op een toereikende wettelijke grondslag, aldus de minister.

Archiefonderzoek Volgens Opstelten zijn er geen aanwijzingen gevonden dat de 6 gedode gijzelnemers zich duidelijk waarneembaar hebben overgegeven. 2 gijzelnemers gaven zich wel over en 1 gijzelnemer werd na een schotenwisseling overmeesterd.

Het archiefonderzoek bevestigt volgens Opstelten en Hennis ,,op vrijwel alle punten'' wat het kabinet in 1977 in de Tweede Kamer heeft verklaard en in het kabinetsverslag heeft geschreven. Op 1 punt zit het anders. ,,Dit is de mededeling dat er in de trein niet is geschoten op gijzelnemers die zich niet met een vuurwapen verzetten.''