Nieuws Actueel

Kabinet heeft nog geen dieselplan

Lotte Grimberg 4 februari 2015

Het kabinet heeft geen plan voor het verhogen van de belasting op nieuwe dieselauto's. De staatssecretarissen Eric Wiebes (Financiën,VVD) en Wilma Mansveld (Milieu, PvdA) hebben dat woensdag aan de Tweede Kamer geschreven.

Dieselauto'sDe Kamer had dinsdag opheldering geëist naar aanleiding van een brief van Mansveld - overigens al van half december - waarin ze schreef dat ze het aantal dieselauto's wil beperken. Wiebes nam daar meteen afstand van door te zeggen dat nieuwe fiscale maatregelen tegen dieselauto's niet logisch zijn. De oppositie in de Kamer stelde daarop meteen dat de 'eenheid van kabinetsbeleid' in het geding was en eiste opheldering.

Kort briefjeWiebes en Mansveld schrijven nu samen in een kort briefje dat er nog geen kabinetsvoorstellen zijn en dus ook geen plan voor het verhogen van de belasting op nieuwe diesels.

WagenparkMansveld schreef in haar brief in december ook dat ze met Wiebes in gesprek was over maatregelen om het aantal oude dieselpersonenauto’s in het Nederlandse wagenpark te verkleinen. Wiebes was zich daar dinsdag niet van bewust. In de brief van woensdag schrijven de twee nu dat er over een plan niet is gesproken, omdat dat er nog niet is.

Over de wijzigingen in de autobelastingen praat het kabinet de komende tijd wel. Wiebes wil de nieuwe 'autobrief' van het kabinet, met maatregelen voor de periode 2017-2020, eind juni naar de Kamer sturen.