Nieuws Actueel

Kabinet heeft veel vertrouwen in rekentoets (video)

Van onze redactie 28 januari 2015

Samen met de steun van VVD en PVV kan het kabinet nu rekenen op een ruime meerderheid voor het plan.

Dupe De tegenstanders vinden dat de toets niet het middel is om de slechte rekenvaardigheden van scholieren op te krikken. Ze willen dat eerst het rekenonderwijs wordt verbeterd en ze vinden dat scholieren de dupe worden van het lage niveau, omdat ze geen diploma krijgen als ze zakken voor de toets. De oppositie wijst ook op de kritiek die vanuit het onderwijs komt.

Voor De voorstanders denken daarentegen dat de toets scholen en leerlingen juist aanspoort om het rekenen te verbeteren. PvdA-Kamerlid Tanja Jadnanansing wees juist op de vele positieve reacties die ze heeft gekregen van docenten en ook van leerlingen. Bovendien is veel verbeterd aan de toets. Enkele jaren geleden waren alle fracties, op de SGP na, nog vóór een rekentoets, memoreerden de voorstanders.

Tegen Maar de tegenstanders wezen erop dat het daarna in de uitvoering helemaal mis is gegaan. ,,Een drama, een grote fout, een kerstboom'', klonk het. ,,Niemand in het onderwijs wil deze toets, onaanvaardbaar, buiten proportie. Een zwarte dag. Heel triest dat de PvdA hiermee instemt'', zei D66-Kamerlid Paul van Meenen.

De PVV hekelde de grote woorden en de ,,hysterische benadering'' van met name D66.