Nieuws Actueel

Kabinet houdt oppositie nog op afstand

Van onze redactie 1 oktober 2015

Image 5295721

Minister Jeroen Dijsselbloem van Financiën is niet bereid nu al extra geld vrij te maken voor de begroting van Veiligheid en Justitie. Wel gaat hij zoeken naar oplossingen voor de mogelijke problemen. En staatssecretaris Eric Wiebes weigerde in te gaan op de uitdrukkelijke CDA-wens om de nieuwe vermogensrendementsheffing en de lastenverlichting van 5 miljard euro van elkaar los te koppelen. Op beide punten loopt het kabinet het risico om de steun in de Eerste Kamer, waar de coalitie van VVD en PvdA bij lange na geen meerderheid heeft, te verliezen. Het CDA bijvoorbeeld steunt de lastenverlichting, maar heeft grote bezwaren bij de vermogenstaks. Die staan nu allebei in het Belastingplan. Het CDA wil ze daarom uit elkaar halen en de vermogenstaks als een aparte wet behandelen. Maar Wiebes hield vol dat ze bij elkaar horen en riep op het debat over de vermogenstaks de komende tijd inhoudelijk te voeren. Wiebes loopt daarmee de kans de steun van het CDA voor de lastenverlichting te verliezen. GatenkaasHet kabinet kwam de oppositie enigszins tegemoet bij de begroting van Veiligheid en Justitie, die door de oppositie betiteld is als een gatenkaas. Zoals het nu staat is er ook voor deze begroting veel te weinig steun in de Senaat. Dijsselbloem beloofde dat het kabinet zelf voor de begrotingsbehandeling in de laatste week van november voorstellen gaat doen om de problemen op te lossen. Hij weigerde om nu al zaken te doen met de oppositie. ,,We nemen dit buitengewoon serieus, maar ik ga niet willekeurig geld verschuiven in de begroting.'' Wiebes kwam wel het CDA, de SGP en de ChristenUnie tegemoet bij hun zorgen over de fiscale behandeling van gezinnen met één kostwinner. Hij erkende dat de verschillen tussen eenverdiener- en tweeverdienersgezinnen groot kunnen zijn, maar gemiddeld gezien is het verschil klein. Het verschil wordt verklaard doordat het kabinet de lasten op arbeid verlaagt. Twee werkende ouders profiteren daar meer van dan één werkende ouder. Wiebes zei dat hij geen grote reparaties kan beloven, maar staat wel open voor gerichte suggesties van de drie christelijke partijen.