Nieuws Actueel

Kabinet rekent op naheffing EU

Caroline Spilt 29 april 2015

Dijsselbloem cyprus redding euro spaarders blauwdruk

Het kabinet houdt rekening met een nieuwe nabetaling aan de Europese Unie. Omdat uit nieuwe berekeningen blijkt dat onze economie in 2011 en 2012 groter was dan gedacht, krijgt Nederland mogelijk een naheffing van 200 miljoen euro. Dat blijkt uit een brief van de ministers Jeroen Dijsselbloem (Financiën) en Henk Kamp (Economische Zaken).

Lees ook:

Economie was groter dan gedacht in 2012

Hoe hoog de naheffing wordt is ook afhankelijk van de ontwikkelingen in andere EU-lidstaten. Het precieze bedrag wordt in het najaar bekend. In juni moeten herberekeningen van de omvang van onze economie in de jaren 2013 en 2014 bekend worden. Ook die zouden kunnen leiden tot een naheffing.

PositiefDijsselbloem zei woensdag in een reactie op de bijstellingen door het CBS: "Enerzijds is een hoger bruto nationaal inkomen op zich goed nieuws voor Nederland, dat wil zeggen dat het inkomen dat we met elkaar verdienen hoger is dan eerder gedacht.' Hij voegt daar aan toe dat we op basis van die CBS-berekeningen 'dit jaar rekening dienen te houden met een hogere EU-afdracht'.

Eerdere naheffingAfgelopen najaar had het kabinet ook te maken met een naheffing vanuit Brussel van netto 642 miljoen euro. Dijsselbloem betaalde die nog voor het einde van het jaar.

Reactie CDACDA-Kamerlid Pieter Omtzigt: "We zijn weer overvallen door een mogelijke nieuwe naheffing. Het CDA wil zo spoedig mogelijk uitleg van minister Dijsselbloem. De vraag is waarom de Nederlandse statistieken telkens naar boven worden bijgesteld en die van andere landen niet. Bij de vorige naheffing betaalde de regering onmiddellijk, maar wacht de Tweede Kamer nog steeds op de informatie en de verificatie van de berekening. Die moet Dijsselbloem met spoed sturen voor zowel de oude als de nieuwe naheffing. Het is namelijk niet uit te leggen aan burgers dat belastinggeld naar Brussel wordt overgemaakt zonder enige verantwoording te eisen bij de EU, zoals de regering eind vorig jaar deed.''

Reactie SPSP-Kamerlid Arnold Merkies: "Het is te gek voor woorden dat we opnieuw 200 miljoen euro moeten betalen, nadat we al eens een naheffing hebben gehad van 642 miljoen. Het zal toch niet zo zijn dat we opnieuw meer moeten betalen omdat wij met ons statistisch bureau het braafste jongetje in de klas zijn? Ik zal hier opheldering over vragen bij de minister. Alvorens we ook maar een cent extra gaan betalen, moet er eerst volledige opheldering komen over hoe deze berekening tot stand is gekomen en of er in andere landen op dezelfde manier wordt gemeten."

"De bijstelling zou te maken hebben met financiële stromen die via Nederland lopen. Ik wil ook van de minister weten of dit het gevolg is van alle brievenbusmaatschappijen die we in Nederland hebben. Dat zou namelijk helemaal gortig zijn. Des te meer reden om een einde te maken aan de belastingontwijkingsdustrie die we in Nederland hebben.''

Reactie D66D66-Kamerlid Wouter Koolmees: "Dit is een chaotisch proces met steeds weer herberekeningen en naheffingen. Dit toont maar weer eens aan dat het kabinet echt aan de slag moet met aanpassing van de systematiek. Daarom heeft D66-Kamerlid Sjoerd Sjoerdsma ook een motie ingediend om een Europese begrotingstop te organiseren. Die motie is door de Kamer aangenomen.''

Reactie VVDVVD-Kamerlid Mark Harbers: "Vooropgesteld, de VVD staat voor een onafhankelijk CBS dus in die zin zijn dit soort bijstellingen voor ons gewoon een gegeven. We weten nog niet precies waar deze correctie op uit draait, echte duidelijkheid komt pas later dit jaar. Maar een eventuele naheffing zou, ook al kunnen we er niets tegen doen, heel zuur zijn. Deze rommelige situatie, met naheffingen en correcties achteraf, is onhoudbaar. Dat is voor iedereen helder. Daarom heeft de VVD vorig jaar al opgeroepen om tot een andere manier van begroten in de EU te komen. Het is belangrijker dat het kabinet hier snel mee aan de slag gaat.''

Reactie PvdAPvdA-Tweede Kamerlid Henk Nijboer: "De PvdA staat voor de onafhankelijkheid van het CBS, ook als dat leidt tot vervelende gevolgen. In andere landen hebben we kunnen zien hoe het mis kan gaan als onafhankelijke rekenmeesters hun werk niet goed kunnen doen. De PvdA vindt dat er meer lijn moet komen in de aanpassingen van de ramingen en het Europese begrotingsproces, zodat we niet dan weer geld terugkrijgen en dan weer moeten bijbetalen.''