Nieuws Actueel

Kabinet voedt zesjescultuur ZZP

Martijn Vervest 17 september 2015

Slapen ondernemen groot

"Het kabinet durft het niet aan om stapsgewijs de zelfstandigenaftrek af te schaffen en dat is een grote gemiste kans," zegt Jerry Helmers, voorzitter van ZZP Netwerk Nederland. "Hoe kunnen we in Nederland daadwerkelijk de focus leggen op het ontplooien en benutten van talent als we ondernemers niet stimuleren te willen groeien en bloeien?""Het kabinet kiest met het ongemoeid laten van de zelfstandigenaftrek voor het belang van de ZZP’ers terwijl er gekozen moet worden voor het belang van Nederland als geheel," vervolgt Helmers.Groeimodel"Natuurlijk weten wij dat een overgrote meerderheid van de ZZP’ers 'moord en brand' schreeuwt als afschaffing of versobering van de zelfstandigenaftrek een nieuwsthema is. Het meest gehoorde argument? We zullen niet overleven zonder deze fiscale mogelijkheid.""Precies dáár zit dus de feitelijke constatering dat al deze ZZP’ers blijkbaar géén groeimodel hebben ontwikkeld of gewoonweg niet weten hoe ze hun omzet kunnen vergroten. Juist dat aspect is toch iets wat we mogen verwachten van ondernemers; groei!"Als ZZP’ers niet in staat zijn om wezenlijk te groeien en als ze voortdurend blijven klagen over de 'beperkingen die ze ervaren', dan past hen de rol van ondernemerschap niet.Talent"De vraag daarbij is dús of deze mensen nu hun talenten wel optimaal benutten. Want, dát is waar we ons veel meer op moeten richten," zegt Helmers. "Omdat ze nu als ondernemer geconfronteerd worden met heleboel andere zaken die niet direct met hun inhoudelijke vakkennis verband houden, kunnen ze hun eigen kwaliteiten niet benutten. En dat moet wel. Want 'groei' is ook nodig om voor je eigen pensioen te kunnen sparen. En de premies van je AOV te financieren. Groei is ook nodig om wegvallende klanten te kunnen opvangen."Door 'moord en brand' te blijven schreeuwen dat ZZP’ers niet kunnen overleven zonder de zelfstandigenaftrek maar ze tóch als ondernemer te blijven beschouwen, wordt er dus nu gekozen voor handhaving van de Zesjescultuur onder de ZZP’ers. "Wanneer willen ZZP’ers die 'moord en brand schreeuwen' over de mogelijke toekomstige afschaffing van deze fiscaliteit eens de ambitie uitspreken om een ‘8’ of een ‘9’ te willen zijn."Pijn ZZP Netwerk Nederland is er van overtuigd dat Nederland als geheel op de lange termijn veel meer gebaat is bij een modus waar ondernemerschap écht wordt gestimuleerd. "Dat kan alleen als je de mensen een beetje pijn laat voelen. Als je bij voorbaat al een pleister op het wondje plakt, dan zul je nooit schrikken van dat wondje. En dan word je niet gestimuleerd je stinkende best te doen en met tegenwind ook daadwerkelijk harder te leren trappen."