Nieuws Actueel

Kabinet wil om tafel met sociale partners over flexwet

Van onze redactie 23 april 2015

Image 4877194

Vooral het CDA, en vervolgens ook de ChristenUnie, hebben het kabinet opgeroepen tot een voorjaarsoverleg met vakbonden en werkgeversorganisaties. Asscher zei dat hij de sociale partners zal vragen of ze zo'n overleg willen. ,,Zo daar behoefte aan is, zal het kabinet daar aantreden met een stevige delegatie.''Het overleg zal wat het CDA betreft gaan over de ,,spanningen in de polder'', twee jaar nadat het kabinet met de sociale partners een omvangrijk akkoord sloot. Ook de gevolgen van Asschers nieuwe Wet Werk en Zekerheid (de 'flexwet') voor uitzendkrachten en freelancers moeten in het voorjaarsoverleg aan de orde komen.Asscher zei verder dat hij voor Prinsjesdag met een notitie komt over het wettelijk minimumjeugdloon, waarover de laatste tijd de discussie is opgelaaid. Vooral de vakbond FNV voert campagne voor een verhoging van dit loon voor werkende jongeren tot 23 jaar. Jongeren van achttien verdienen nu vaak maar de helft van jongeren van 23, voor het zelfde werk. Asscher zei in zijn notitie onder meer te zullen kijken naar de effecten van een verhoging en naar vergelijkbare situaties in het buitenland. In Duitsland, bijvoorbeeld, is het minimumjeugdloon al verhoogd.