Nieuws Actueel

Kabinet wil weer snel bewaarplicht privédata

Van onze redactie 25 maart 2015

Image 4824406

De nieuwe minister van Veiligheid en Justitie Ard van der Steur zei dat woensdag tijdens een debat in de Tweede Kamer. Hij zal het wetsvoorstel zo spoedig mogelijk naar de Kamer sturen en hoopt dat die de kwestie snel zal behandelen.

De bewaarplicht voor telecommunicatiebedrijven en internetproviders bestond a,l maar werd onlangs buiten werking gesteld door de rechter. Die oordeelde dat de persoonlijke levenssfeer van mensen te ernstig werd geschonden.

Van der Steur wil dat de bedrijven de communicatiegegevens weer opslaan, maar wil het gebruik ervan door politie en justitie strikter regelen.