Nieuws Actueel

Kamer: geen fractievorming na afsplitsingen

Van onze redactie 1 april 2015

Image 4836764

Aanleiding hiervoor is de steeds verdere versnippering in de Kamer. De Kamer begon na de verkiezingen in september 2012 met elf partijen. Door interne ruzies braken sindsdien zeven Kamerleden met hun partij om als eigen groep of fractie verder te gaan. Er zijn nu zestien fracties, waaronder twee van afgesplitste leden: Bontes/Van Klaveren (vroeger PVV) en Kuzu/Öztürk (vroeger PvdA).

Het presidium kan de nieuwe fractievorming na een afsplitsing onmogelijk maken door artikel 12 van het reglement van orde van de Kamer in te trekken of te wijzigen. De Kamer zal hier op 21 juni over debatteren.