Nieuws Actueel

Kamer vermorzelt moties tegen Opstelten

Van onze redactie 27 november 2014

Hij vroeg zich af of de ene motie van wantrouwen blijk gaf van wantrouwen in de andere motie van wantrouwen. En ook andere Kamerleden wezen het middel af, D66 voorop. ,,Je moet zo'n motie niet als media-speeltje gebruiken'', aldus Gerard Schouw over het politiek zware middel, dat ook zonder kans van slagen toch altijd aandacht trekt. Je moet ze gebruiken als er iets ernstig aan de hand is zoals het onjuist informeren van de Kamer, benadrukte hij. ,,Maar je moet uitkijken met het indienen ervan om een verschil van mening over het beleid, want dan hol je het middel uit.''

Niet dat de Kamer verder nou zo enthousiast was over Ivo Opstelten en zijn staatssecretaris Fred Teeven. Het duo heeft zijn glans verloren, oordeelde het CDA. Er werden vele harde noten gekraakt en nog eens 35 moties ingediend.

Rechtspraak

Veel zorgen in de Kamer zijn er over de kwaliteit van en de toegang van de burgers tot de rechtspraak. De bezuinigingen eisen hun tol, wordt gevreesd. Ook de reclassering zit in het nauw, omdat er miljoenen bezuinigd moeten worden maar er wel nieuwe taken bij komen.

Steun is er voor de aanpak van het jihadisme, behalve dus van de PVV. Opstelten is enthousiast over een voorstel van coalitiepartij VVD om alleen al de reis naar terroristisch gebied, of een vrijwilig verblijf daar, strafbaar te stellen. Dat maakt het gemakkelijker om potentiële jihadgangers of terugkeerders juridisch beter te kunnen aanpakken.

Hoop

Tevredenheid en hoop waren er ook, bijvoorbeeld over de bereidheid om de wet op dataverkeer te moderniseren met het oog op de privacy. De PvdA heeft dat voorgesteld.

Over moties en amendementen wordt later op donderdag gestemd. Normaal wordt er direct gestemd over moties van wantrouwen. Dat is gebruikelijk omdat bewindslieden niet moeten 'bungelen'. Maar in dit geval is het nou ook weer niet 'inhumaan', zo klonk het bij het opbreken van het debat.