Nieuws Actueel

Kamer wil af van wobben

Lotte Grimberg 18 juni 2015

De Tweede Kamer gaat opnieuw nadenken over het openbaar maken van overheidsinformatie. Minister Ronald Plasterk (Binnenlandse Zaken) wilde de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) die hierop van toepassing is, wijzigen. Hij wil af van de dwangsom die trage overheidsorganen moeten betalen.

Volgens Plasterk leidt de regeling tot veel misbruik. De regeringsfracties VVD en PvdA steunen zijn voorstel maar de oppositie heeft er veel kritiek op. Ze vinden de boete juist een goede stok achter de deur bij overheden die de boel traineren.

D66 en GroenLinks willen liever verder gaan met hun eigen initiatiefwet Wet Open Overheid (Woo) en kregen daarvoor genoeg steun van de andere partijen. In de Woo willen ze regelen dat de toegang tot overheidsinformatie wordt verbeterd. Plasterk heeft zijn voorstel nu aangehouden.