Nieuws Actueel

Kamer wil betere fietspaden: goed voor lijf en economie

Van onze redactie 24 november 2014

De fracties van PvdA, CDA en SP komen maandag met voorstellen om dit te regelen tijdens de behandeling van het Meerjarenprogramma Infrastructuur Ruimte en Transport. De 3 partijen willen een half miljoen euro vrijmaken om organisaties als Wandelnet en de Stichting Landelijk Fietsplatform overeind te houden. Door bezuinigingen dreigt hun werk in gevaar te komen. Zij zorgen onder meer voor de herkenbaarheid en signalering van routes.

Toeristische inkomsten Volgens de politieke partijen zijn investeringen in fiets- en wandelpaden goed voor de economie, werkgelegenheid en de volksgezondheid. "Dergelijke investeringen verdienen zich met toeristische inkomsten terug", zegt SP-Kamerlid Eric Smaling. Ook leveren goede wandel- en fietspaden een belangrijke bijdrage aan een betere gezondheid van de bevolking en aan de leefbaarheid van Nederland, aldus de SP'er.