Nieuws Actueel

Kamer wil onderzoek naar geld rekenonderwijs

Van onze redactie 13 oktober 2015

Image 5333669

Het slechte rekenonderwijs was vorige week week de reden voor de PvdA om zich af te keren van een verplichte rekentoets op vmbo, havo en mbo. Dat betekent dat leerlingen op deze schoolsoorten nog wel een rekentoets moeten maken maar dat het resultaat niet meetelt voor het halen van een diploma. Voor leerlingen op het vwo telt de rekentoets wel mee. Coalitiepartij VVD was wel voor brede invoering van de toets. De SP was juist tegen de test en wilde er helemaal van af. Beide partijen vinden elkaar in hun zoektocht naar de besteding van het extra geld. Als blijkt dat het geld niet op de juiste manier uitgegeven is, dan zou het teruggevorderd moeten worden, vinden ze. Scholen mogen (extra) geld altijd naar eigen inzicht besteden. De SP vindt dat onderdeel van het probleem.