Nieuws Actueel

Kamp: onderliggende beeld economie positief

Van onze redactie 13 november 2015

Image 5436801

,,De omvang van onze economie is nu groter dan voor de crisis en consumenten en ondernemers hebben positieve verwachtingen voor 2016.'' De bewindsman rekent dan ook op verdere groei de komende tijd. ,,Dat de groei wat trager gaat dan verwacht is geen reden tot zorgen, wel reden tot waakzaamheid. We krijgen het niet voor niets.''

Kamp wees erop dat de groei mede wordt verzwakt door de vertraging van de economische groei in landen om ons heen. Als handelsland is Nederland daar gevoelig voor.

De minister liet zich verder positief uit over het verder aantrekken van de werkgelegenheid. ,,De hoge werkloosheid blijft een punt van zorg, maar deze positieve ontwikkelingen op de arbeidsmarkt geven ons het vertrouwen dat we op de goede weg zijn.''