Nieuws Actueel

'Kankermedicijn veroorzaakt kanker'

Rik Nizet 18 maart 2015

Kanker medicijnen 335

Medisch personeel dat in aanraking komt met het kankermedicijn Adriamycine, loopt zelf risico om kanker te krijgen. Dat schrijft de Gezondheidsraad in een woensdag verschenen advies aan de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Ook mensen die betrokken zijn bij de productie van het medicijn en het opruimen ervan lopen een verhoogd gezondheidsrisico. Hoe groot het kankerrisico is, kan volgens de Gezondheidsraad echter niet goed worden ingeschat wegens "gebrek aan adequate gegevens''. De raad adviseert het ministerie om het medicijn te classificeren in 'categorie 1B'. In deze categorie vallen stoffen die beschouwd moeten worden als kankerverwekkend voor mensen.

AdriamycineAdriamycine is een medicijn dat al tientallen jaren gebruikt wordt tegen verschillende kankersoorten.

Het Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) laat weten dat er een handreiking in ontwikkeling is om de risico's van het omgaan met kankergeneesmiddelen beter te beheersen. ,,De bestrijding van kanker vraagt om de inzet van middelen die ook schadelijk kunnen zijn voor de gezondheid van zorgprofessionals. Het is al jaren bekend dat chemotherapie zelf ook kankerverwekkend kan zijn. De regelgeving voor het bereiden en toedienen hiervan is niet voor niets zo streng'', stelt het kennisinstituut voor zorgverleners in de oncologische zorg.