Nieuws Actueel

Kansen voor ondernemers in de Scheveningse haven

Angelique Mulders | Foto: Jacques Zorgman 8 februari 2016

Koen van swam stichting noordzeeboerderij zeewier scheveningen

De visserij en een jachthaven vol zeilboten geven Scheveningen-Haven smoel. Maar daar wurmen zich nu nieuwelingen tussen, schrijft het AD. Onderzoekers en innovatieve ondernemers gaan aan de slag in de haven en (vooral) enkele kilometers ver de zee op. Zo wordt er gewerkt aan een zeewierboerderij en een testlocatie om plastic uit het water te verwijderen.

De Scheveningse haven moet de vleugels uitslaan. Niet dat het oppervlakte groter gaat worden, maar het moet meer zijn dan visserij, watersport en de offshore-dienstverlening van een bedrijf als rederij Groen. De boel wordt wat wethouder Karsten Klein (stedelijke economie en havens) betreft verrijkt met een 'innovatief maritiem cluster' rondom de Derde Haven.

Inno-portIn het stadhuis is al een ronkende naam bedacht: Inno-port. Dit jaar moet het beetje bij beetje vorm gaan krijgen. Doel van dit alles is het creëren van werkgelegenheid, want het aantal banen in en om de haven is vooral na het vertrek van de Norfolkline in 2006 sterk verminderd.

"Scheveningen-Haven is door de directe ligging aan zee een ideale plek voor ondernemers die zich bezighouden met nieuwe ontwikkelingen op de Noordzee. Denk aan start-ups op het gebied van duurzame voedselvoorziening, energie of waterbeheer", aldus Klein. "De eersten hebben zich al gemeld en er is meer interesse. Dat bleek eerder deze week, toen ruim tweehonderd ondernemers bijeen kwamen in het Zuiderstrandtheater."

Plastic troepDe internationaal gezien bekendste naam die zich meldt in de Inno-port is Boyan Slat (21). Deze Hagenaar runt sinds zijn afgebroken studie aan de TU Delft vanuit de prinsenstad The Ocean Cleanup. Slat wil met drijvende installaties de zee verlossen van allerlei plastic troep die daarin ronddrijft en -dwarrelt. Voor de kust van Scheveningen gaat de jonge onderneming in het tweede kwartaal van dit jaar de eerste testen doen.

Rijkswaterstaat, al veel langer met eigen schepen aanwezig in de haven, helpt bij het uitvoeren van het pilotproject. The Ocean Cleanup wil bekijken hoe hun systeem zich houdt bij verschillende zee- en weersomstandigheden.

ZeewierboerStichting Noordzeeboerderij is een andere partij die aan de slag gaat met Scheveningen-Haven als uitvalsbasis. Afgelopen jaar deden ze al een geslaagde proef met zeewierteelt bij Texel, nu wil de van oorsprong Haagse stichting dichter bij huis 'een akker op zee' uitzetten.

"De plek is nog niet vastgesteld", legt Koen van Swam uit. "Het zal tussen de vijf en tien kilometer uit de kust liggen. De omvang wordt waarschijnlijk kleiner dan de honderd hectare die we in het Waddengebied hebben." In mei wil Van Swam meetapparatuur in het water hebben. "Dan gaan we data verzamelen en in een 'broedstation' op Texel kleine zeewiertjes opkweken die uiterlijk in oktober hier in zee moeten liggen. Vijf maanden later is het tijd voor de eerste oogst."

Nieuw verdienmodelDe initiatiefnemers willen kijken of het mogelijk is om over drie tot vijf jaar op volle zee - normaliter vindt zeewierteelt op beschutte plekken als baaien en fjorden plaats - op commerciële schaal te telen. Wereldwijd is er veel vraag naar zeewier; als voedsel maar ook verwerkt in cosmetica en medicijnen.

Overigens ziet stichting Noordzeeboerderij zich meer als aanjager van duurzame wierteelt dan als zeewierboer. "Het hangt af van wat ondernemers hier voor ambities hebben in deze ontwikkeling. Er zit in en om Scheveningen-Haven zoveel kennis en ervaring. Succes is nooit gegarandeerd maar met een goede aanpak zie ik kansen om een nieuw verdienmodel toe te voegen aan deze haven."

ProeftuinVeel wordt verder verwacht van het Valorisatieprogramma Deltatechnologie en Water (VP Delta, in het kort). "Met de gemeente Den Haag zijn voor de komende vier jaar afspraken gemaakt voor de proeftuin kust- en waterbeheer Scheveningen. Van die 'proeftuinen' hebben we er meer", vertelt Marjan Kreijns. Zij is hoofd projectmanagement bij de TU Delft en de leidende figuur voor VP Delta.

"Bijvoorbeeld een proefpolder naast de A13 waar overstromingen kunnen worden gesimuleerd en tijdelijke waterkeringen getest worden. Wij en andere kennisinstellingen doen er onderzoek maar bedrijven kunnen er ook hun vindingen uitproberen en laten zien aan mogelijke klanten. D'r komen gasten uit alle mogelijke buitenlanden."

KoploperIn de ogen van Kreijns zijn proefprojecten zoals die nu worden opgestart in Scheveningen essentieel. "Nederland heeft wereldwijd een enorme faam op het gebied van water. Of het nu gaat om het aanpakken van een teveel aan water of juist een grote gebrek daaraan, of hoe vervuild water schoon is te maken. Maar om voorop te blijven lopen kunnen we niet blijven teren op innovaties van vroeger - zoals de Deltawerken. Je móet verder om koploper te blijven."

De mensen van de TU zijn enthousiast over de mogelijkheden in Scheveningen. Ze kunnen er namelijk zaken uitproberen op de grens van zee en water. "In dit stuk Den Haag woont en werkt een gedeelte van de mensen buitendijks en dat is spannend gebied. We willen dus bekijken hoe men hier het best droge voeten houdt. Ook de monding van de haven is interessant. Die moet regelmatig uitgebaggerd worden. Het lijkt ons interessant om te verkennen of dat slimmer en beter kan."

GolfslagEen andere 'delta-innovatie' die voor de kust uitgeprobeerd gaat worden, is van een man die vanuit zijn TU-achtergrond een boei bedacht die golven registreert. Hoe hoog ze reiken, met welke frequentie de golfslag komt en vanuit welke richting de golven komen. Op zich bestaan zulke boeien al maar kosten ze tussen de 50.000 euro en een ton per stuk. De boei van deze startende ondernemer bestaat in feite uit de hardware van een smartphone en is stúkken goedkoper", weet Kreijns.

Bij Zuid-Afrika liggen al een paar prototypes in het water, de kusten van Myanmar en Vietnam krijgen binnenkort bezoek van deze start-up en over een paar maanden wordt bij Scheveningen een testboei in zee geplonst. "Deze vinding kan voor landen die geregeld lijden onder overstromingen en tyfoons van veel betekenis zijn. Er kan fijnmaziger gemeten worden voor hun kust, zodat er een betere inzage komt van wat er staat te gebeuren."

Voor de zomer wil Marjan Kreijns enkele innovaties in zee en op land hebben 'liggen'.

Elkaar versterkenEen vernuftig gezelschap dat al een jaar of vijf op Scheveningen vertoeft, het InnoSportLab Zeilen voor zowel de topzeilers als de recreatieve zeilsport, kijkt uit naar ontwikkeling van de Inno-port.

'Labmanager' Cees van Bladel verwacht dat de nieuwkomers en het InnoSportLab elkaar kunnen versterken. "Neem de zeewierboerderij. Wij hebben snelle boten om hen naar hun zee-akker te brengen, terwijl de voedingsexpert van het Watersportverbond volgens mij best wil uitzoeken of zeewier goed zou passen in het dieet van een topsporter om zijn of haar prestaties verder te optimaliseren."

Gerelateerde artikelen:

Duurzaam en flexibel: zeewier is booming