Nieuws Actueel

Kasstelsel voor ondernemers

Martijn Vervest 18 juni 2014

Recent heeft staatssecretaris Wiebes (Financiën) aangegeven dat hij niets voelt voor de invoering van een verplicht kasstelsel voor alle bedrijven. Betekent dit nog iets voor u?Staatssecretaris WiebesWiebes: "De invoering van een dergelijk stelsel raakt de financiële positie van iedere ondernemer. Niet alleen zal de BTW over de omzet pas verschuldigd worden op het moment waarop de betaling wordt ontvangen, ook het recht op aftrek van betaalde BTW zal pas ontstaan op het moment waarop daadwerkelijk is betaald. Dat heeft voor alle kosten tot gevolg dat de daarop drukkende BTW later dan nu verrekend kan worden. Bovendien ondervinden de vele ondernemingen die zich in een BTW-teruggaafpositie bevinden omdat zij grensoverschrijdend actief zijn (binnen en buiten Europa) en hun goederen met 0 procent BTW de grens overgaan uitsluitend nadeel door invoering van het kasstelsel."Hoe wordt BTW berekend?De gegevens voor de BTW berekening ontleent u aan uw gedegen en inzichtelijke administratie. U betaalt aan de Belastingdienst de BTW die u aan uw klanten in rekening hebt gebracht, en u trekt daarvan af de BTW die uw leveranciers aan u hebben berekend.Factuurstelsel of kasstelselVoor de berekening van de af te dragen BTW zijn momenteel twee methoden mogelijk: factuurstelsel of kasstelsel. Factuurstelsel houdt in, dat u de BTW berekent op basis van de facturen die u in een aangiftetijdvak hebt verstuurd. Deze methode gebruikt u als u goederen of diensten levert aan andere ondernemers. De BTW is verschuldigd op basis van de factuurdatum en niet op basis van betaalmoment.

Huidige stelselHet huidige kasstelsel houdt in, dat u de BTW berekent op basis van uw ontvangsten in het aangiftetijdvak. Deze methode gebruikt u als u voornamelijk aan particulieren levert. De BTW is verschuldigd op basis van betaalmoment en niet op basis van factuurdatum.Aftrek van voorbelastingHet kasstelsel mag alleen worden toegepast op de af te dragen BTW over uw omzet. De door u betaalde BTW op uw inkopen brengt u in mindering in het aangiftetijdvak waarin die BTW aan u in rekening is gebracht. Ook als u uw leveranciers nog niet hebt betaald!

Lees verder