Nieuws Actueel

Kinderen ontwerpen stad van de toekomst

Rik Nizet 27 oktober 2015

Toekomst stad ontwerpen groot

Op 21 november bouwen vijftig kinderen uitvindingen voor de stad van de toekomst, geïnspireerd door de slimme kringloopsystemen van de natuur. Zij doen dit in het kader van de campagne Nederland Circulaire Hotspot en het Nederlands voorzitterschap van de EU in de eerste helft van 2016. De uitvindingen worden door prins Carlos de Bourbon de Parme in ontvangst genomen en verwerkt in een breedgedragen visie op Nederland als hotspot van de circulaire economie. De visie wordt momenteel opgesteld in samenwerking met een brede groep prominenten uit het bedrijfsleven, de overheid en de wetenschap.

Tijdens de Design-a-Thon in Science Center Nemo verzinnen, bouwen en presenteren kinderen uitvindingen die kunnen bijdragen aan het realiseren van de circulaire economie in Nederlandse steden. De uitvindingen en meningen van de kinderen worden als input gebruikt voor het visievormingstraject van de prins en worden gepresenteerd in een magazine dat internationaal gedistribueerd wordt tijdens het Nederlandse voorzitterschap van de EU.

Circulaire economieNederland wordt wereldwijd gezien als voorloper op het gebied van circulaire economie. In ons land worden op hoge snelheid toekomstbestendige alternatieven voor onze huidige ‘take-make-waste’-economie ontwikkeld en toegepast. Van deze koploperspositie kan de Nederlandse economie en maatschappij profiteren. TNO becijferde in 2013 al dat de circulaire economie potentieel €7 miljard op jaarbasis en 54.000 banen op kan leveren in Nederland.

Nederland Circulaire HotspotDe campagne Nederland Circulaire Hotspot geldt als opmaat naar het voorzitterschap van de Europese Unie begin 2016. Circle Economy en prins Carlos de Bourbon de Parme (INSID) voeren op dit moment gesprekken met een groot aantal invloedrijke beslissers en visionaire denkers over hoe de innovatieve circulaire activiteiten in Nederland geëxporteerd kunnen worden. Naast het visievormingstraject bestaat de campagne ‘Nederland Circulaire Hotspot’ onder meer uit diverse evenementen, het verzamelen en delen van iconische circulaire projecten (in samenwerking met circulairondernemen.nl ) en een inkomende handels-en journalistenmissie.

De Children’s Design-a-Thon In een Design-a-Thon ontwerpen kinderen een betere toekomst met nieuwe technologieën. Een Design-a-Thon combineert design thinking voor kinderen met de maker-movement aanpak. Deze methode werd ontwikkeld door Emer Beamer en is voor het eerst toegepast tijdens de Global Children's Design-a-Thon in 2014, die onder meer werd opgepikt door Fast Company (zie artikel). De Design-a-Thon School wordt ook gebruikt op basisscholen door heel Nederland.