Nieuws Actueel

'Kinderopvang staat het water aan de lippen'

Van onze redactie 22 november 2014

De branche draagt de sporen van de bezuinigingen van de rijksoverheid op de kinderopvangtoeslag en de toenemende werkloosheid onder ouders met jonge kinderen. Vorig jaar ging een recordaantal van 98 instellingen failliet. Marktleider Estro Groep ging dit jaar kopje onder. Volgens voorzitter Mariëlle Rompa is de sector aan het eind van de mogelijkheden om de teruggang op te vangen.

Eigen vermogen De afgelopen jaren hebben kinderopvangorganisaties de krimp nog opgevangen door in te teren op het eigen vermogen. Maar de ruimte om dit nog langer vol te houden is inmiddels wel verdwenen, stelt de brancheorganisatie. ,,Er is weinig tot geen ruimte voor investeringen voor uitbreiding van capaciteit als de vraag naar kinderopvang weer aantrekt.'' Financiering uit eigen vermogen is bijna niet mogelijk, financiering uit vreemd vermogen niet meer toegankelijk, aldus het rapport.

Vorig jaar zette de branche een stevige lobby in om de extra besparingen op de subsidies door de overheid weer terug te ploegen in de sector. Dat heeft voor 2014 geleid tot een verhoging van het budget voor kinderopvangtoeslag met 100 miljoen euro.

Scherpe keuzes Brancheorganisatie Kinderopvang maakt zich niettemin onverminderd zorgen en roept de politiek op te investeren in kinderopvang en scherpe keuzes te maken voor de toekomst. Te veel bezuinigde bedragen moeten daarbij terug naar het budget voor kinderopvangtoeslag, vindt de branche.