Nieuws Actueel

Kip van Morgen lijkt nu al passé

Van onze redactie 21 januari 2015

Boeren en supermarkten hadden geen afspraken mogen maken over de productie van dier- en milieuvriendelijker kippenvlees.

Dat zou in strijd zijn met de Mededingingswet, die consumenten en bedrijven voor de gevolgen van oneerlijke concurrentie moet behoeden. Volgens De Boerderij staat dat in een voorlopige uitspraak van de Autoriteit Consument en Markt (ACM), die het vakblad in bezit heeft.

Toekomst kinderen Bij het beoordelen van duurzaamheidsafspraken kijkt de mededingingsautoriteit te veel naar euro's, vindt Anna Gerbrandy, hoofdleraar mededingingsrecht aan de Universiteit Utrecht. "De ACM zou niet alleen consumentenwelvaart moeten meewegen, maar ook belangen als gezondheid, dierenwelzijn en milieu. Het zou niet alleen moeten gaan over de portemonnee van de huidige consument, maar ook over de toekomst van onze kinderen. Welk effect heeft een afspraak om samen aan duurzaamheid te werken op de toekomstige biodiversiteit?"

Onder druk van dierenwelzijns- en milieuorganisaties spraken pluimveehouders, supermarkten en slachterijen 2 jaar geleden af dat alle 'plofkip' uit de schappen moet verdwijnen. In 2020 moet die helemaal vervangen zijn door de zogenoemde Kip van Morgen. Die krijgt iets meer ruimte, groeit iets minder snel en leeft een paar dagen langer. Ook krijgen de dieren afleidingsmateriaal als stro en duurzamer voer.

De ACM is kennelijk bang dat consumenten opdraaien voor de extra kosten. Prijsafspraken hebben supermarkten echter niet gemaakt. "Het oordeel van de ACM is daarom onjuist", zegt Sijas Akkerman, hoofd Voedsel bij de stichting Natuur & Milieu.