Nieuws Actueel

Kippenboer wil leegstaande megafarm weer vullen

Thed Maas 27 november 2015

Kippenmegafarm1065

Kippenboer Van Deurzen wil zijn leegstaande megafarm weer vullen met vele duizenden leghennen, schrijft de Gelderlander.

In eerste instantie ging het om 300.000 kippen, later werd dat aantal teruggebracht naar 230.000 en nu is er weer sprake van bijna 300.000 leghennen. Om precies te zijn 291.200 kippen, alsmede tien herten in een buitenverblijf.

De gemeente Groesbeek heeft deze week met het ter inzage leggen van een vergunning voor de legfarm van Van Deurzen het zoveelste hoofdstuk toegevoegd aan een verhaal dat in 2001 begon en waarin Volkert van der G. - de moordenaar van Pim Fortuyn - een heel kleine rol speelde.

In 2001 kreeg de Brabantse kippenboer Van Deurzen toestemming om in Groesbeek aan de Dennenkamp een megakippenstal te bouwen. Terwijl de bouw al aan de gang was, stapten de Wageningse vereniging Milieu Offensief, de Groesbeekse Werkgroep Milieubeheer en omwonenden naar de rechter om bezwaar te maken tegen de verwachte stank- en milieuoverlast.

Volkert van der G. was lid van Milieu Offensief en bij het opstellen van het bezwaar van deze club betrokken. Zijn naam verdween na zijn arrestatie uit alle zaken van Milieu Offensief.

Tussen 2001 en nu haalde de megafarm, die inmiddels alweer enkele jaren leegstaat, met grote regelmaat de publiciteit door over elkaar buitelende procedures.

VoorbeeldenEen paar voorbeelden: na een jaar dreigde bijvoorbeeld al sluiting omdat bleek dat er geen Milieu Effect Rapportage was gemaakt. Het bedrijf werd niettemin gedoogd.

Maar in 2008 werd de kippenfarm op last van de rechter alsnog gesloten, omdat er te veel ammoniak uitgestoten werd. Het bedrijf paste vervolgens de bedrijfsvoering aan en wilde een doorstart maken nadat de provincie Gelderland een nieuwe vergunning (voor 230.000 kippen) had afgegeven. De partij voor de Dieren haalde daarop het nieuws met een protestactie. Dit keer werd geprotesteerd vanuit het oogpunt van het welzijn van de kippen.

Kortom, echt rustig rond het bedrijf is het nooit geweest. In december 2014 kwam er op het Groesbeekse gemeentehuis opnieuw een aanvraag van Van Deurzen - hij schuwt de publiciteit - binnen. De kippenboer wil meer kippen - geen 230.000 maar 291.200 - in de stallen kunnen houden en vraagt om het aanpassen van de vergunning.

Om bezwaren voor te zijn, wil Van Deurzen de stallen voorzien van 'verrijkte kooien met mestbandbeluchting in combinatie met een chemisch luchtwassysteem dat tot 90 procent emissiereductie moet leiden'. Ook wil hij 'volière- en grondhuisvesting voor de kippen en een korte mestopslag'.

Eerder al kocht het bedrijf de ammoniakrechten op van enkele varkensboeren uit de directe omgeving. Op papier neemt daardoor de uitstoot van de legfarm af. Groesbeek stelt dat Van Deurzen Dairy BV beschikt over een geldige omgevingsvergunning en besloot de aanvraag ter inzage te leggen. "De verwachting is dat er 'zienswijzen' (bezwaren, TM) ingediend worden", zegt een woordvoerder van Groesbeek die eerst die bezwaren wil afwachten en dan pas een besluit neemt. Daartegen kan dan echt bezwaar gemaakt worden.