Nieuws Actueel

Klein winkelcentrum Stadshagen Zwolle stuit op verzet

Winkeliersvereniging Stadshagen vreest de komst van een nieuw klein winkelcentrum elders in de wijk. Ze is bang dat zo'n buurtcluster van negatieve invloed is op de bezoekersaantallen van het wijkwinkelcentrum.

Van onze redactie 8 december 2015

Winkelen2

Winkeliers uit de Vinex-wijk uiten hun zorgen in een brief aan de gemeenteraad. Deze besprak gisteravond de herziening van het voorzieningen-programma voor Stadshagen.

De teruggang in het aantal geplande woningen als gevolg van de economische crisis en de daarmee samenhangende minder sterke groei van de wijk, heeft invloed op de behoefte aan een aantal voorzieningen. Onderzoekers berekenden dat er nog behoefte is aan vijf hectare aan voorzieningen, in plaats van de geplande tien. Zij stellen dat er elders in de wijk, bijvoorbeeld in Breecamp-Oost heel goed een buurtcluster van winkels kan komen. Daardoor hoeven minder (fiets)kilometers naar het wijkcentrum te worden afgelegd.