Nieuws Actueel

Knot: inflatie blijft nog geruime tijd laag

Van onze redactie 18 november 2014

Knot zei dat de huidige lage inflatie in de hele wereld speelt en onder meer veroorzaakt wordt door lage olieprijzen en als gevolg daarvan ook lagere voedselprijzen. Volgens hem is er op het moment niet ,,iets unieks'' aan de hand.

Risico's Aan langdurig lage inflatie zijn wel risico's verbonden, zei Knot. Overheden moeten dat zien te voorkomen, bijvoorbeeld door hervormingen die de groei aanjagen. ,,Zorgwekkend aan de huidige situatie is het gebrek aan dynamiek in de economie van de eurozone.''

De lage Europese inflatie is vooral lastig voor Zuid-Europese landen. Die hebben weliswaar zelf deflatie, maar het verschil met de rest van Europa is niet groot en dat maakt het voor hen lastiger om hun concurrentiepositie te verbeteren. Lage inflatie en deflatie zijn ook slecht voor de grote schulden bij overheden en bij particulieren en bedrijven.

Keerpunt Overigens ligt de kerninflatie, gecorrigeerd voor de lage olieprijs in de eurozone op dit moment rond de 0,8%, aldus Knot. Hij zei dat er inmiddels wel sprake is van een keerpunt in de dalende kredietverlening aan bedrijven. Op korte termijn is er sprake van lichte kredietgroei.

De Kamer wil van Knot en van andere experts als CPB-directeur Laura van Geest horen wat de risico's van deflatie zijn, nu de inflatie in de eurolanden zo bijzonder laag is. Bij deflatie - het tegengestelde van inflatie - wordt geld meer waard. Dat kan risicovol zijn voor de economie omdat mensen hun uitgaven dan gaan uitstellen. Hoe langer je wacht, hoe meer je geld waard wordt. Maar ook de restschulden op hypotheken gaan zwaarder wegen, wat een risico is voor Nederlandse huizenbezitters.

Dreigende deflatie De Europese Centrale Bank probeert de inflatie in Europa altijd rond de 2% te houden. Inmiddels is die gezakt naar rond de 0,4% en dreigt deflatie. De ECB heeft onlangs maatregelen genomen die moeten leiden tot meer goedkopere kredieten voor bedrijven en daarmee een stijgende inflatie.