Nieuws Actueel

Knot ziet ruimte voor hogere lonen

Van onze redactie 17 april 2015

Image 4864245

Een verbetering van de koopkracht is volgens de centralebankpresident de beste manier om de Nederlandse economie verder vooruit te helpen. Dat kan deels via lagere belastingen en deels via hogere lonen. ,,De grote bedrijven zitten goed bij kas en de de economie trekt aan. Na jaren is er daarom weer ruimte voor koopkrachtverbetering'', zei Knot. ,,Ik denk niet dat er bij loononderhandelingen uit moet worden gegaan van de huidige lage inflatie.''

Als consumenten meer geld hebben om uit te geven, zullen bedrijven ook meer gaan investeren, redeneerde Knot. ,,Toekomstperspectief is de belangrijkste drijfveer voor investeringen. De afgelopen vijf jaar nam het beschikbaar inkomen af, dan is het niet gek dat bedrijven ook de hand op de knip houden.''