Nieuws Actueel

Koenders: IS kan probleem voor Europa worden

Van onze redactie 17 februari 2015

Over een eventueel militair ingrijpen toonde Koenders zich behoedzaam. Egypte wil dat de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties militair ingrijpt in Libië. Koenders vindt dat bij militaire actie goed naar alle consequenties moet worden gekeken. Uiteindelijk moet er een politieke oplossing komen.

Koenders noemde de situatie in Libië ,,heel zorgelijk''. Na de val van het regime van dictator Khadaffi is het land in chaos vervallen, waardoor groeperingen als IS hun kans konden grijpen.