Nieuws Actueel

Kabinet werkt aan lijst ongewenste imams

Van onze redactie 3 maart 2015

Image 4791160

Dat blijkt uit een bijlage bij een brief die het kabinet dinsdag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. De visa zijn inderdaad ingetrokken. Het ging volgens Schoof om geestelijken die in contact staan met radicaal-islamitische personen of organisaties. Hun boodschap zou ,,sterk antidemocratisch'' zijn en een ,,negatieve invloed'' kunnen hebben op jongeren.

Maatschappelijke onrust De bijeenkomst zou plaatshebben in een tijd van ,,grote maatschappelijke onrust'' over het jihadisme. Tegen deze achtergrond was het ,,zeer risicovol - voor moslims en niet-moslims - dat er een groot gala wordt georganiseerd met radicale predikers'', vond Schoof. ,,Hun optreden zal de negatieve beeldvorming over moslims nodeloos versterken en spanningen verder op de spits drijven.''

De overheid wilde tot nu toe niet vertellen op welke informatie het besluit was gebaseerd om de visa van 3 imams in te trekken. De Tweede Kamer had opheldering gevraagd over de kwestie.

Visumprocedure Volgens het kabinet is er in de visumprocedure niets fout gegaan. Als een visum is verstrekt, bestaat de mogelijkheid deze alsnog in te trekken op basis van nieuwe informatie of omstandigheden. Er bestaat geen database voor mensen die Nederland niet in kunnen vanwege radicale uitspraken, aldus het kabinet.

Afwijkende gedachten en ideeën zijn op zich geen reden om iemand de toegang te weigeren, schrijft het kabinet. ,,De vrijheden van godsdienst, meningsuiting en vereniging zijn essentieel voor onze democratie. In onze rechtsstaat worden dergelijke vrijheden voor iedereen beschermd. Maar deze vrijheden zijn niet onbeperkt. Zij vinden hun grens als de vrijheden van anderen in het gedrang komen, als mensen aanzetten tot haat of geweld of als de veiligheid in het geding komt.''