Nieuws Actueel

Koophuis verliest glans

Bram de Vrind 9 maart 2015

Huizenmarkt woning investering 335

Een koophuis verliest steeds meer zijn glans als investering. De huizenprijzen stijgen de komende tien jaar over het algemeen veel minder dan in de afgelopen decennia en aan de randen van het land gaan de prijzen vaak omlaag. Dat voorspelt ING in een maandag gepubliceerd rapport.Door de vergrijzing, de aanpak van de hypotheekrenteaftrek, strengere financieringsregels en sterkere schommelingen in inkomens verwacht de bank dat huizen in de periode tot 2025 gemiddeld slechts 2 procent per jaar duurder worden. Tussen 1970 en 2014 gingen de huizenprijzen nog met 5,6 procent per jaar omhoog.

ING benadrukt de aanzienlijke verschillen binnen het land. In de steden nemen de prijzen wat harder toe dan gemiddeld, terwijl aan de randen van het land de vergrijzing flink toeslaat. "Een substantiële groep woningbezitters zal rekening moeten houden met een gelijkblijvende waarde van hun huis in het komende decennium", voorspelt ING. "Voor veel Nederlanders zal daarmee het eigen huis haar gouden glans als investering verliezen."

Wat moeten huizenkopers weten?

Een koophuis is geen investering meer, maar weer alleen om in te wonen• De prijzen zullen gemiddeld slechts 2% per jaar groeien. Dat is veel minder dan vroeger.• Gunstig voor de prijzen is:- Dat het aantal huishoudens groeit.- Dat huren duurder wordt en nieuwbouw achterblijft, zeker de eerste jaren.- Dat de inkomens groeien, hoewel langzamer dan in eerdere decennia.

Nadelig voor de prijzen is:- De vergrijzing, hierdoor komen steeds meer afgeloste woningen te koop.- Nieuwe regels: meer geld meenemen, minder renteaftrek.- Meer fluctuerende inkomens, waardoor de kans op gedwongen verkoop toeneemt.• De eerste paar jaren zullen voor wat betreft de prijzen de beste jaren van dit decennium zijn.• Door extra aflossingen en het inbrengen van eigen geld neemt het risico op restschulden wel af.

De verschillen tussen de randen van het land en de steden nemen toe• De prijzen aan de randen van het land staan extra onder druk door vergrijzing.• De steden blijven groeien en ook hogere huren en bouwkosten stuwen er de prijzen.

Ruime en dure woningen minder in trek• Steeds meer ouderen wonen in een ‘te groot’ huis waar ze op termijn van af willen of moeten.• De lagere hypotheekrenteaftrek drukt de prijzen van grote en dure huizen.• Dit speelt sterker aan de randen van het land.

Woningmarkt verstilt aan randen van land• Aan de randen van het land wisselen weinig huizen van eigenaar, huizen staan er lang te koop.• Lokale dienstverleners, zoals notarissen en de detailhandel hebben hier last van