Nieuws Actueel

Koopkracht Nederland blijft sterk achter

Martijn Vervest 15 september 2015

Koopkracht cpb tas 335

De Nederlandse economie is terug op het niveau van voor de crisis, maar voor de gemiddelde koopkracht van gezinnen geldt dat nog niet. Daarmee heeft de Nederlandse consument veel meer last van de economische terugval van de laatste jaren dan gemiddeld in landen die aangesloten zijn bij de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO).De denktank voor ontwikkelde economieën zette de economische ontwikkeling sinds begin 2007 af tegen de ontwikkeling van de koopkracht en presenteerde de resultaten dinsdag. Het bruto binnenlands product (bbp) per hoofd van de bevolking nam in de genoemde periode met gemiddeld 3,3 procent toe, het besteedbaar inkomen met 8,1 procent. In Nederland daarentegen ging bij een gelijk gebleven bbp de koopkracht met gemiddeld 2,2 procent achteruit.Nederland is zeker niet het enige land waar burgers de crisis nog altijd in hun portemonnee voelen. In Oostenrijk bijvoorbeeld hebben huishoudens ondanks een economische groei van 1,8 procent gemiddeld eveneens 2,2 procent minder te besteden dan acht jaar geleden. In de twee grootste eurolanden, Duitsland en Frankrijk, ging groei wel hand in hand met meer koopkracht.De Grieken kregen het veruit het zwaarst voor de kiezen. De economie van dat land is sinds 2007 met 22,8 procent gekrompen en het besteedbaar inkomen nam zelfs met 27,5 procent af. De Italianen moesten een economische krimp van 12 procent bekopen met een koopkrachtdaling van 13,3 procent. Ook in Spanje, Portugal en Ierland daalde de koopkracht harder dan het bbp per hoofd van de bevolking.