Nieuws Actueel

Korpschef laat vervolg reorganisatie aan ander

Van onze redactie 1 oktober 2015

Image 5295019

,,Ik concludeer dat de tijd is aangebroken om het stokje over te dragen. In tijden van veeleisende veranderingen ben ik op mijn sterkst'', legt Bouman uit. ,,Ik bouw graag huizen, maar heb een hekel aan het aflakken van het kozijn en de plinten. Wij naderen de fase waarin wij stap voor stap zaken verder moeten afronden en in balans brengen. Daar leent mijn karakter zich nu eenmaal minder voor. Nu wij een nieuwe fase ingaan, is het tijd voor een nieuwe roerganger, met nieuwe energie en nieuw elan.''PittigBouman vond het een pittige periode. ,,Ik moest een nieuwe politie ontwerpen, de hele bedrijfsvoering bundelen en 230 miljoen euro besparen. Dat vond ik tamelijk curieus: weten wat het kost als je nog niet weet wat je gaat maken.''Hij werd voor een 'onmogelijke' opgave gesteld toen hij in 2011 de opdracht kreeg om de politie veel efficiënter te maken. Dat kwam vooral door de snelheid en manier waarop dat moest. Dit bleek onlangs nog toen minister Ard van der Steur (Veiligheid en Justitie) ingreep.Na jaren van moeilijkheden in het reorganisatieproces constateerde de bewindsman dat er te veel tegelijkertijd moest gebeuren. De kennis en kunde bleek onvoldoende in huis. ,,De stapeling van ambities is te veel gebleken om tegelijkertijd te realiseren in de vijf jaar die gepland waren voor de vorming van de Nationale Politie.''PolitieleidingDe toezichthouders op de politie en de Kamer concludeerden dat er ,,meer realisme'' nodig is bij het tempo van en de ambities voor de reorganisatie. Ook Bouman en zijn politieleiding erkenden in juni zelf dat het proces moest worden afgeremd.Op de werkvloer heerst grote onrust. En dat gaf de pijnlijke spagaat aan waarin Bouman tijdens de reorganisatie is beland. Hij is een korpschef die graag voor zijn mensen wil staan. Maar de opdracht vanuit de politiek bracht hem taken die daar strijdig mee waren. Hij schrijft daarover: ,,Om mij heen heb ik gezien hoeveel roofbouw de vorming van één korps op collega's heeft gepleegd. Te vaak stond niet de beste politie centraal, maar de vraag wie erover gaat.''