Nieuws Actueel

Kostbare fout in ontslagrecht

Rik Nizet 5 maart 2015

Ontslag exit man zitten groot

Werkgevers krijgen door het nieuwe ontslagrecht, dat per 1 juli ingaat, een extra kostenpost van 150 miljoen euro per jaar op hun bord. Dat blijkt nu de omvang van vergoeding voor arbeidsongeschikte werknemers duidelijk wordt, schrijft Het Financieele Dagblad aan de hand van een rondgang langs experts.

Werknemers die na twee jaar ziekte arbeidsongeschikt raken, blijken straks ook nog recht te hebben op een transitievergoeding, boven op de sociale uitkering die ze in de huidige situatie al ontvangen. Deskundigen spreken van een nieuwe weeffout in de Wet Werk en Zekerheid, die kort geleden ook al in opspraak raakte door een ander onvoorzien gevolg voor werkgevers.

Ook in dit nieuwe geval blijkt de wet veel duurder dan gedacht: binnen Europa gold de huidige werkgeversplicht van twee jaar loondoorbetaling bij ziekte toch al als extreem en daar komt straks nog een forse last bovenop.Vrees voor nieuwe ontslagvergoedingBedrijven met veel seizoenswerkers maken zich zorgen over de nieuwe ontslagvergoeding die op 1 juli van kracht wordt. Door de nieuwe regels moeten ze mensen met een tijdelijk dienstverband veel eerder zo'n vergoeding gaan betalen. De vereniging van recreatieondernemers Recron vraagt minister Lodewijk Asscher (Sociale Zaken) op haar website de regels aan te passen.Niet dubbel betalen bij ontslagWerkgevers die na 1 juli personeel ontslaan, moeten volgens de nieuwe Wet Werk en Zekerheid werknemers een transitievergoeding meegeven. Als werkgevers op dat moment ook gebonden zijn aan andere afspraken met werknemers, gaan echter die afspraken voor. Werkgevers hoeven dus niet dubbel te betalen. Dat is de kern van een overgangsregeling van minister Asscher van Sociale Zaken, waarmee het kabinet heeft ingestemd. Op grond van de Wet werk en zekerheid is de werkgever, als is voldaan aan de voorwaarden, bij beëindiging van de arbeidsovereenkomst een transitievergoeding verschuldigd indien de beëindigingsprocedure bij UWV of kantonrechter is gestart op of na 1 juli 2015. De Ministerraad heeft, op voorstel van minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, ermee ingestemd om twee ontwerpbesluiten over de transitievergoeding voor advies aan de Raad van State te zenden.