Nieuws Actueel

Kosten banktoezicht vallen mee

Martijn Vervest 26 mei 2014

De kosten die banken maken in verband met het bankentoezicht zijn ubstantieel. Dat zei Jan Sijbrand, directeur Toezicht van De Nederlandsche Bank (DNB), maandag. Concrete bedragen noemde hij niet.

De centrale bankier stelde wel dat de hoge kosten op den duur gecompenseerd zullen worden door de voordelen van goedkopere financiering voor banken. Het optuigen van de Europese bankenunie is in volle gang. Inmiddels zijn in Frankfurt 400 mensen aan de slag en de balansen van de grotere Europese banken worden momenteel door nationale toezichthouders onderworpen aan een uitgebreid onderzoek.

Zowel deze zogenoemde Asset Quality Review als de stresstesten die de Europese Centrale Bank (ECB) de komende weken aan de banken oplegt moeten eind juli worden afgerond. De uitslagen van beide toetsingen worden in de tweede helft van oktober aan de banken en aan de buitenwereld bekendgemaakt, aldus Sijbrand.

Sijbrand sprak van een ,,aansluitprobleem" van het balansonderzoek en de stresstest, omdat de verschillende toetsingen tegelijkertijd worden uitgevoerd, maar uiteindelijk wel op elkaar moeten worden afgestemd. Dat gebeurt waarschijnlijk in september.