Nieuws Actueel

Kosten op arbeid gaan helemaal niet omlaag

Piet van Elswijk 15 december 2015

Loonkostenwerkgeverslastenbelastingarbeidkosten1065

Terecht constateert Trouw in haar commentaar dat het broodnodig is om de lasten op arbeid te verlagen om zo meer werk te laten ontstaan (Opinie, 10 december). Vervolgens heeft men het over de 'belastingverlaging'; beter gezegd de verlaging van de inkomstenbelasting. Er is dus iets heel geks gebeurd in de politiek en ook een beetje in het denken van de commentaarschrijver, schrijft Trouw.

Het hoofddoel was een verlaging van de lasten op arbeid voor meer werkgelegenheid. Nu het plan concreet wordt, blijkt dat die 5 miljard euro vooral bestemd is voor het verlagen van de inkomstenbelasting. Maar de werkgever betaalt helemaal geen inkomstenbelasting voor de werknemer. Hij houdt dit slechts in van de werknemer van zijn bruto loon en schuift dit door naar de Belastingdienst.

Een verlaging van de inkomstenbelasting heeft dus geen enkel effect op de hoogte van de arbeidskosten voor de werkgever. Als men de arbeidskosten voor de werkgever wil verlagen, dan moet men de werkgeverslasten verlagen. En dat zit helemaal niet in de belastingplannen. Hooguit voor bepaalde groepen die al langer werkloos zijn of voor mensen met arbeidsbeperkingen en dan nog maar voor hooguit drie jaar. Dat is geen echte arbeidskostenverlaging.

Geen wonder dat die 5 miljard euro nauwelijks extra werkgelegenheid oplevert. Dat kleine beetje extra werkgelegenheid komt voort uit de stijging van de koopkracht. Maar die extra koopkracht wordt voor driekwart besteed in het buitenland of aan goederen uit het buitenland of het verlagen van zijn of haar schulden.

Kortom een gigantische gemiste kans, een denkfout van de eerste orde die de maatschappij enorm veel geld kost. Zou men die 5 miljard euro hebben gebruikt voor het verminderen van de werkgeverslasten dan zou, zo blijkt uit experimenten, minstens het twintigvoudige aan banen ontstaan en dus het twintigvoudige aan uitkeringen worden bespaard.

Even leek het er op of D66 het door had, maar nee hoor.