Nieuws Actueel

Krachten bundelen voor omgeving Reeth

Van onze redactie 10 december 2015

Plan betuwe reeth bedrijventerrein totaal plan 2017

Over 1,5 jaar moet er een totaalplan voor de omgeving van de railcontainerterminal bij het Elster buurtschap Reeth liggen. Dat hebben alle betrokken partijen afgesproken, meldt De Gelderlander.

Recentelijk hebben gemeente, provincie, bedrijfsleven, Rijkswaterstaat, ProRail en de natuur- en milieufederatie om de tafel gezeten. Die hebben allemaal ideeën over het gebied, waar behalve de railterminal ook windmolens en bedrijventerreinen Park 15 komen; en bedrijventerrein De Grift flink wordt uitgebreid.

Voorheen maakte elke partij een separaat plan voor het gebied, nu is de deal dat er 1 groot plangebied komt.

GevolgenVooral de gemeente Overbetuwe hecht veel waarde aan die samenhang. Op die manier kan beter worden ingeschat wat de gevolgen voor de bewoners van met name Reeth zullen zijn. Die zullen mogelijk worden uitgekocht, als ze dat wensen.

Volgend jaar moeten de plannen concreet worden uitgewerkt, zodat begin 2017 een besluit kan worden genomen over alles dat in het gebied te gebeuren staat.