Nieuws Actueel

Kredietunie voor kleine ondernemer

Martijn Vervest 30 juni 2014

Het Instituut voor het Midden- en Kleinbedrijf (IMK) en de Vereniging van Kredietunies in Nederland (VKN) werken samen aan een kredietunie voor kleine ondernemers, die tijdens de economische crisis een beroep hebben gedaan op de bijstandsregeling voor zelfstandigen. Het gaat daarbij o.a. om financiering van werkkapitaal en vervangingsinvesteringen. Voor reguliere kredietverlening door banken komen deze ondernemers met hun verleden vaak niet in aanmerking. Deze aankondiging vond op 26 juni jl. plaats tijdens de ledenvergadering van de Vereniging van Kredietunies in Nederland op het kantoor van IMK in Baarn."Het bijzondere van deze doelgroep is, dat we de ondernemer en zijn verhaal door en door kennen", licht Han Dieperink, algemeen directeur IMK, toe. "In het kader van de bijstandsverlening hebben we de levensvatbaarheid van de onderneming positief beoordeeld en weten we uit ervaring dat veel van deze ondernemers het nadien heel goed doen.""De coöperatieve gedachte achter de kredietunie is bij uitstek geschikt voor deze doelgroep", aldus Roland Lampe, oprichter van de VKN. "Via een kredietunie worden kredietgevende en -nemende ondernemers binnen de "common bond" van een kredietunie, waar kredietgevende ondernemers uit maatschappelijke betrokkenheid de coaching op zich nemen, met elkaar in contact gebracht. In die contacten gaat het over veel meer dan de cijfers uit het verleden." Kredietgevende leden hebben er een persoonlijk belang bij dat het de kredietnemende leden goed gaat. Het kredietnemend lid staat er niet meer alleen voor. Daarmee wordt volgens Lampe de lage afschrijving op kredieten bij kredietunies verklaard.