Nieuws Actueel

Kuipers C1000 ontvangt Super Supermarkt Keurmerk

Van onze redactie 1 april 2015

C1000 De Thij Emiel Muijderman

Het SSK is in het leven geroepen door de brancheorganisatie Vakcentrum in samenwerking met kennisorganisatie TNO. Het doel van het keurmerk is het uitdragen van de meerwaarde van zelfstandige supermarktondernemers. Daarnaast beoogt Stichting SSK duurzaam ondernemerschap in de volle breedte te ondersteunen en te stimuleren bij supermarktondernemers.

Kuipers C1000 werd beoordeeld op criteria op het gebied van duurzaamheid en maatschappelijke betrokkenheid. De supermarkt ontving het certificaat in 2013 ook al eens.

Foto: Emiel Muijderman