Nieuws Actueel

Kwaliteit landbouwgrond Flevoland holt achteruit

Van onze redactie 16 april 2015

Image 4859258

Ze staan bekend als de groentetuin van Europa, die vruchtbare jonge polders in Flevoland.

Intensieve teelt Ze zijn het paradepaardje van de hoogproductieve Nederlandse landbouw. Maar de kwaliteit van het op de Zuiderzee gewonnen land neemt in rap tempo af, door onder meer intensieve teelten en zware machines die de bodem verdichten. Dat blijkt uit een onderzoek van de Raad voor Integrale Duurzame Landbouw en Voeding (RIDLV) dat gisteren is gepubliceerd.

Diepploegen "Binnen 1 generatie is de kwaliteit van de bodem zo verslechterd dat steeds meer boeren hun toevlucht nemen tot diepploegen. Daarbij wordt de grond tot 1,5 meter diepte omgekeerd; een rigoureuze maatregel die je maar 1 keer kunt uitvoeren", zegt Edith Lammerts van Bueren, voorzitter van de raad en hoogleraar aan de Universiteit Wageningen.

Maatschappelijk probleem Dat de bodem verslechtert, is niet alleen een probleem in Flevoland, waar de oorzaak ook deels ligt in natuurlijk inklinking van de polder. Op veel plaatsen kampen boeren met verdichte grond. "Maar dat zelfs de mooiste bodems van Europa hard achteruit gaan, maakt duidelijk dat we een maatschappelijk probleem hebben", zegt ze. "Vruchtbare bodems vormen immers de basis van onze voedselvoorziening."