Nieuws Actueel

Kwart van Nederlanders heeft geen geld voor vakantie

Van onze redactie 24 juni 2015

Camping 4

Het aantal Nederlanders dat thuis vakantie viert, is sinds 2012 toegenomen van 18 naar 26 procent. Ook geven meer mensen aan dat ze minder vaak op vakantie gaan dan vorig jaar. Dat blijkt uit de vakantiegeldenquête van het Nibud die elke 3 jaar wordt gehouden. De huishoudens die van weinig moeten rondkomen, maar toch op vakantie kunnen, gaan hooguit een weekje. De hogere inkomens gaan gemiddeld twee tot drie weken weg.Het voorzichtige herstel van de economie lijkt geen vat te hebben op de lage inkomensgroepen. ,,De vaste lasten en het huishouden brengen de meeste kosten met zich mee. Daar gaat het geld heen,'' zegt woordvoerder Gabriëlla Bettonville van het Nibud. ,,Wat over is, gaat bijvoorbeeld naar een nieuwe wasmachine. Voor vakantie is weinig ruimte.''HuishoudpotWaar een ruime meerderheid van de hoge inkomens het vakantiegeld ook écht besteedt aan vakantie, verdwijnt het bij veel minderbedeelden in de huishoudpot, of het wordt benut om schulden af te lossen. Ook zijn er nu meer mensen dan in 2012 die het vakantiegeld op hun spaarrekening zetten.Geen vakantie hoeft geen drama te zijn, de problematiek die erachter schuilgaat des te meer, meent directeur Nina Schmitz van stichting Heppie. ,,Het is een signaal dat er meer aan de hand is. Naast armoede spelen vaak meer zaken, bijvoorbeeld huiselijk geweld, een vader die in de gevangenis zit, gedragsstoornissen.''Haar stichting biedt kinderen uit arme gezinnen de mogelijkheid er toch een paar dagen tussenuit te gaan. De aanmeldingen voor deze uitjes overstijgen elk jaar weer het aanbod. ,,De laatste jaren zien we de groep die hier aanklopt met finan-ciële problemen steeds groter worden. Helaas moeten we regelmatig nee verkopen.''

Gerard Hendriks uit Twello, vrouw, dochter (13) en twee zoons (11 en 9)Van 55 euro per week moet Gerard Hendriks zijn gezin onderhouden. ,,Ik moet er alle boodschappen van doen. Niet makkelijk, maar het is te doen. Voor kleren hebben we de kledingbank en soms krijg ik geld van mijn moeder. Een vakantie zit er niet in.'' En dat blijft zo; door schulden staat de familie onder bewindvoering. Het geld dat de vader des huizes verdient, gaat grotendeels naar de schuldenaars. Gerard zou het liever uitgeven aan vakantie of verjaardagscadeaus. ,,Ik kan ze niet geven wat ze graag willen.'' Ook hem en zijn vrouw zou een vakantie goed doen. ,,Op vakantie kent niemand je achtergrond. Je kunt je er vrijer gedragen dan thuis, waar iedereen onze situatie kent.'' Nu gaat de familie alles uit het zwembadabonnement halen.

Wijnand Springin'tveld uit KudelstaartHij zou het zich best kunnen veroorloven, een tripje naar het buitenland, maar Wijnand Springin'tveld en zijn vrouw hebben er geen behoefte aan. ,,Ik ben eens naar Zuid-Frankrijk geweest. Ik was blij dat ik na 2 weken weer naar huis kon.'' Het echtpaar besteedt vakantiegeld liever aan nuttiger zaken. ,,We hebben 10 jaar geleden een huis gekocht. Dat willen we leuk maken. Met een vakantie ben je in korte tijd al je geld kwijt. Dan heb je de herinnering, verder heb je niks.'' In de zomer werkt Wijnand, in mei of september neemt hij vakantie. ,,Soms gaan we een dagje weg als het mooi weer is. Niet ver, we pakken de fiets, gaan picknicken.'' Bij voorkeur knappen Wijnand en Marja hun huis op, of ze werken in de tuin, of ze doen klussen voor een ander. ,,Daar profiteren anderen van, wij genieten.''