Nieuws Actueel

Lagere straf na boetedoening

Van onze redactie 24 november 2014

Wat de Tweede Kamer betreft moeten dader en slachtoffer bij een 'herstelbemiddelaar' afspraken kunnen maken over het vergoeden van schade en herstellen van het leed. Bij een geslaagde mediation kan de officier van justitie na een aangifte afzien van vervolging, of een lagere straf eisen.

Tijdens de begrotingsbehandeling van het ministerie van Justitie deze week presenteert de PvdA een initiatiefnota met die strekking. Een meerderheid in de Kamer staat er positief tegenover.

'Straffen lost het conflict niet op' PvdA-Kamerlid Jeroen Recourt: "Ik wil dat zowel slachtoffer als dader na het delict weer verder kan met zijn leven. De dader moet inzicht krijgen in wat hij iemand heeft aangedaan, het slachtoffer moet de angst weggenomen worden dat hij of zij nogmaals getroffen wordt. Straffen is maar een armoedige oplossing. Dat lost het conflict niet op." Voorwaarde is dat slachtoffer en dader allebei mee willen werken.

Mediation vindt al langer plaats in het civiele recht. De afgelopen tijd hebben ook experimenten plaatsgevonden met 'herstelrecht' bij strafzaken. Dit moet nu breed ingevoerd worden, aldus coalitiepartijen PvdA en VVD.