Nieuws Actueel

Lakeman: Rabobank verkocht rommel aan MKB'er

Bram de Vrind 16 maart 2015

Lakeman renteswap rabobank

Financieel activist Pieter Lakeman gaat lokale banken van de Rabobank dagvaarden. Ze zijn volgens hem aansprakelijk voor schade die ondernemers uit het midden- en kleinbedrijf (mkb) lijden als gevolg van bij de banken afgesloten renteswaps.

Lees ook:

ABN Amro voor de rechter

Lakemans Swapschade BV ziet Rabobank Nederland weliswaar als de grote motor achter het omstreden renteswap-project, maar de gedupeerde mkb-bedrijven sloten hun swapcontracten met lokale en formeel onafhankelijke Rabobanken. Swapschade BV richtte zich eerst op ABN AMRO. Omdat zich ook steeds meer gedupeerde Rabo-klanten melden, is de actie verbreed. De lokale Rabobanken worden door Swapschade aansprakelijk gesteld voor alle schade.

Rentestijginen afdekkenDe renteswaps waren bedoeld om de risico's van rentestijgingen af te dekken. Maar veel mkb'ers zijn in de problemen geraakt omdat ze verlies lijden op de renteswaps.

MisleidLakeman verwijt de Rabobanken en ABN Amro de ondernemers te hebben misleid bij de verkoop van de renteswaps. Lakeman stelt dat Rabobank Nederland haar lokale banken ertoe heeft aangezet om uitsluitend langlopende leningen met een variabele rente te verkopen aan mkb-bedrijven en langlopende leningen met vaste rente te weigeren. Waarna vervolgens aan de bewuste mkb-bedrijven werd gemeld dat zij bij hun langlopende lening met een variabele rente óók een renteswap moesten kopen.

Regelrechte dwangLakeman: "Het verkeerde en schadelijke product renteswap is door lokale Rabobanken massaal verkocht. Vaak werden mkb-bedrijven daartoe gedwongen. Swapschade heeft inmiddels voorbeelden van regelrechte dwang gedocumenteerd. Ondernemers die géén renteswap wilden kopen, konden geen krediet krijgen. Het was pure koppelverkoop. Ook Rabo-dochter FGH heeft zich aan die praktijk schuldig gemaakt."

ContractDe banken hadden volgens Swapschade een rentecap-contract moeten verkopen, maar deden dat niet omdat ze daar veel minder winst mee maakten. Bovendien is in het geval van ABN AMRO gebleken dat vanaf 2009 renteswapcontracten aan de man zijn gebracht die al meteen bij het afsluiten een negatieve waarde hadden.

ZorgplichtIn januari dit jaar heeft Swapschade BV de staatsbank gedagvaard wegens het tekortschieten in het uitoefenen van haar zorgplicht jegens mkb-bedrijven door hen grote aantallen renteswaps te verkopen. Namens gedupeerde bedrijven werd een schadeprocedure tegen ABN AMRO in gang gezet.

VreesInmiddels hebben zich bij Swapschade BV mkb-ondernemers en ook beursfondsen met een gezamenlijk renteswap-bedrag van ruim 200 miljoen euro ingeschreven. Pieter Lakeman: "De vrees van ondernemers dat zij in geval van een actie of claim tegen hun bank geconfronteerd kunnen worden met het opzeggen van kredieten is nog steeds reëel. Daarom houdt Swapschade BV de namen van de bij ons aangesloten ondernemingen geheim tot we van de rechter garanties hebben gekregen dat banken géén wraakacties kunnen uitoefenen. Naar aanleiding van de publiciteit over onze stappen tegen ABN AMRO meldden zich bij Swapschade BV Rabo-klanten voor wie wij nu ook in actie komen."