Nieuws Actueel

Langezaal kan door met hogere schoorsteen

Van onze redactie 9 september 2015

Langezaal Toma Tudor

OmstredenDe omgevingsvergunning voor Langezaal mag omstreden worden genoemd. Al vele jaren strijden bewoners van de naastliggende woonwijk tegen de activiteiten van Langezaal op het industrieterrein. Ze zeggen geuroverlast te ondervinden. Zodoende staat Langezaal bij de provincie al jaren hoog genoteerd in de klachten top-5 van bedrijven uit Overijssel.

Het provinciebestuur spreekt van een ‘zorgvuldig proces’ rond de vergunningverlening. Volgens gedeputeerde Erik Lievers zijn verschillende belangen tegen elkaar afgewogen. „Als vergunningverlener willen wij dat de inwoners van Overijssel kunnen wonen in een schone en veilige leefomgeving, met zo min mogelijk overlast. Tegelijkertijd hebben we te maken met een bedrijf dat binnen de kaders van de wet zijn werkzaamheden moet kunnen blijven uitvoeren.”

ZorgenOmwonenden hebben hun zorgen ook uitgesproken over het voornemen van Langezaal om teerhoudend asfalt te verwerken. Ook dit wordt met de nieuwe vergunning toegestaan. Het college van B en W heeft eerder dit jaar een zienswijze ingediend op de vergunningaanvraag. Een van de verzoeken van de gemeente was dat door Langezaal de best beschikbare techniek wordt ingezet om geuroverlast aan te pakken.

Volgens de provincie is dat het geval en is dat ook gebleken uit een in opdracht van de gemeente uitgevoerd geurenonderzoek. Bovendien, zo stelt de provincie, zijn de nieuwe geurnormen voor Langezaal veel strenger dan volgens provinciale of landelijke regelgeving zou hoeven. „Alle soorten afval die bij Langezaal worden verwerkt hebben nu een code gekregen”, legt provinciewoordvoerder Rob Heetland uit. „Elk met eigen regelgeving, bijvoorbeeld op het gebied van geur. Dit maakt het voor handhavers van de provincie makkelijker om in de toekomst te controleren of normen overschreden worden.”

Overigens zegt de provincie goede hoop te hebben dat ervaringen van geuroverlast straks tot het verleden behoren.

Foto: Toma Tudor